h

Nieuws uit 2007

8 november 2007

SP-voorstellen voor thuiszorg alsnog uitgevoerd

Voor SP-raadslid Josine Strörmann is het even wennen: complimentjes geven aan wethouder Kriens (PvdA). Jantine Kriens heeft maatregelen genomen die de positie van cliënten en het personeel van Thuiszorg Rotterdam sterk verbetert. Maatregelen die de SP al een jaar geleden, tijdens een spoeddebat over de thuiszorg, voorstelde.

Lees verder
7 november 2007

Gratis inburgering eindelijk binnen

Na een jaar lang volhouden en voorstellen indienen, heeft de SP eindelijk haar zin. De inburgering in Rotterdam wordt helemaal gratis! SP-raadslid Josine Strörmann: 'Eindelijk is het dan zo ver en wordt gedaan wat gewoon verreweg het beste is voor inburgeraars: ze kunnen gratis op taalles! Dat is heel goed voor Rotterdam. We hebben in deze stad toegankelijke inburgeringscursussen nodig.'

Lees verder
7 november 2007

Wethouder Schrijer doet beloftes over de sociale werkvoorziening

Een van de voorstellen van de SP over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft tot een succesje geleid. Wethouder Schrijer en zijn goede vriend en partijgenoot staatssecretaris Aboutaleb zijn van alles en nog wat van plan met mensen met een arbeidshandicap. Zij moeten bij gewone werkgevers aan de slag; en als ze op de (veel te lange) wachtlijst staan krijgen ze allerlei overbruggingstrajecten in de schoenen geschoven. Wethouder Schrijer heeft nu beloofd dat hij aan de raad duidelijk zal maken hoe hij van plan is de sociale doelstelling van de Wsw zeker te stellen.

Lees verder
7 november 2007

SP houdt voet bij stuk: stop de huisbezoeken

Ondanks stevige tegenwind, houdt de SP voet bij stuk wat betreft de huisbezoeken van de sociale dienst en de zogenaamde interventieteams. De SP eist al meer dan een jaar de onmiddellijke stopzetting van huisbezoeken, omdat ze onwettig en onmenselijk zijn. Dat is vorige week ook weer gebleken tijdens de presentatie een rapport van de Ombudsman over de huisbezoeken.

Lees verder
6 november 2007

ROOD lanceert 'Huisjesmelker van het Jaar'-verkiezing

Dinsdagmiddag werd op de Erasmus Universiteit in Rotterdam de verkiezing van 'Huisjesmelker van het Jaar' gelanceerd. Het was een beetje koud en regenachtig, waardoor er nog geen honderden studenten over hun huisbaas kwamen klagen... maar die kans hebben ze de komende weken nog volop, in de stad en via www.rood.sp.nl.

Lees verder
6 november 2007

Steunpunt Midden -en Oost-Europese werknemers komt er!

Het voorstel van de Rotterdamse SP om een steunpunt Midden- en Oost-Europese (MOE-) werknemers op te richten, werd vandaag door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. SP-raadslid Leo de Kleijn: ‘De instroom van werknemers uit de betreffende landen is veel groter dan verwacht. Bovendien zien we dat volwassen werknemers hun kinderen meenemen naar Rotterdam en lijkt het erop dat het idee dat deze mensen hier maar tijdelijk zijn voor een groot deel een illusie is.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier