h
19 februari 2020

Rotterdamse mobiliteitsaanpak mist concreetheid

Foto: Technau, Sergé

Afgelopen woensdag 12 februari werd de Rotterdamse Mobiliteit Aanpak (RMA) besproken in de commissievergadering EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit). Aanstaande donderdag 20 februari staat de RMA op de agenda van de gemeenteraad. De RMA staat bol van leidende principes en perspectieven, maar de RMA mist her en der concreetheid. Principes en perspectieven zijn pas zinvol als er ook concrete maatregelen worden uitgevoerd. De Rotterdamse SP fractie voegt graag concreetheid toe aan de RMA.

Lees verder
19 februari 2020

Verhalen voor zwartboek over Vestia stromen binnen

Foto: Google Maps

Eind januari lanceerde de SP een meldpunt voor huurders van woningcorporatie Vestia voor een zwartboek. In korte tijd kwamen al honderden verhalen binnen. Daarnaast gaan lokale SP-afdelingen langs de deuren om meer verhalen op te halen. Waar Vestia vorige week zelf aangaf in een interview in het AD dat huurders hen gemiddeld een 7.4 geven, komt het rapportcijfer op het meldpunt van de SP gemiddeld nog niet boven de 4 uit. De partij laat hiermee samen met huurders zien dat de problemen bij de woningcorporatie wijdverspreid zijn en opgelost moeten worden. De SP roept huurders van Vestia op hun verhaal te delen op huurdersverbond.nl/Vestia.

Lees verder
18 februari 2020

Het belang van volkshuisvesting

Foto: Fatih Hijnen

In de Nieuwsuur uitzending van 9 februari is het NPRZ programma belicht en werd Richard Moti, wethouder NPRZ, geïnterviewd. Onder andere de Tweebosbuurt werd in de uitzending besproken. In het interview gaf wethouder Moti aan dat het stadsbestuur moet kijken naar het ‘grotere belang’ bij de uitvoering van het NPRZ programma ter rechtvaardiging van sloop. De Rotterdamse SP fractie keek met verbazing naar de uitzending, omdat de oververhitte sociale woningmarkt, de gedwongen sloop van de Tweebosbuurt en het verhaal achter de cijfers niet werden genoemd. Daarom heeft de SP fractie hierover schriftelijke vragen ingediend.

Lees verder
14 februari 2020

Maak sociale huurwoningen meer bereikbaar voor jongeren

Foto: Luc Schol

De SP wil dat jongeren in Rotterdam sneller in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Momenteel is er een nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen en daardoor vissen jongeren steeds vaker achter het net. Er moeten meer betaalbare, sociale huurwoningen komen én het moet voor jongeren makkelijker worden om aan een dergelijk woning te komen.

Lees verder
13 februari 2020

Eerste kennismakingsbijeenkomst van 2020

Foto: Sara Niknam

Woensdag 12 februari op ons pand aan de Gaffel vond de eerste van de driedelige kennismakingsbijeenkomsten plaats over de SP. Deze keer onder leiding van Herman Beekers, lid van het eerste uur. De aanwezige nieuwe leden kregen in vogelvlucht te horen over de beginjaren en fundamenten van de SP.

Lees verder
10 februari 2020

Woonvisie? Woonramp! Code Oranje voor Rotterdam

Foto: SP / Aart van Zevenbergen

Bijna twee jaar ben ik nu gemeenteraadslid voor de SP. Als kleine partij en als linksbuiten van de raad voeren wij al twee jaar een gevecht tegen de vermaledijde woonvisie van onze stad. Wij roepen als geen ander dat de woningnood inmiddels escaleert tot een woningramp.

Lees verder
10 februari 2020

Geen verkoop van De Pompenburg!

Foto: Google Maps

Havensteder is van plan om de flat' De Pompenburg' te verkopen aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Na een bericht in het AD/ Rotterdams Dagblad en een flyer van de SP zijn door Havensteder georganiseerde bijeenkomsten voor de bewoners geweest. Een aantal bewoners heeft de handen in één geslagen en wil, met hulp van de SP, de verkoop voorkomen.

Lees verder
31 januari 2020

Tweebosbuurt buitenspel gezet door het Stadsbestuur

Foto: SP Rotterdam

Tijdens de raad van donderdag 30 januari werd duidelijk dat de Tweebossers geen steun krijgen van de collegepartijen en noodgedwongen het hoger beroep van Vestia moeten afwachten. Hiermee maakt het stadsbestuur duidelijk dat de sloop van de Tweebosbuurt nog niet van de baan is. VVD wethouder Bas Kurvers is trots op de asociale woonvisie en hij gaat standvastig door met de samenwerking met Vestia. Geen enkel eis van de bewoners is ingewilligd en de Tweebossers zijn buitenspel gezet. SP Rotterdam Raadslid Taylan Cicek: ‘Vestia had niet in hoger beroep moeten gaan tegen deze 17 dappere bewoners van de Tweebos maar eerder tegen dit sloopcollege.’

Lees verder
28 januari 2020

Rommeldam: kakofonie aan vormwil

Foto: Luc Schol / Pieter Schol

Nee, dit gaat niet over de overvolle vuilcontainers. Het containerprobleem is namelijk makkelijk op te lossen: gewoon de boel opruimen. Maar dat is misschien te gemakkelijk voor de VVD. Stel je voor een simpele oplossing, nee we gaan eerst wat centjes weggooien aan nu al mislukte techniek. Waar deze verhandeling over gaat is wat lastiger op te ruimen. Tegen deze ‘verrommeling’ blijven we zeker vijftig jaar aankijken. Het bouwbeleid ontspoort. In de bouwwoede wordt iets vergeten: kwaliteit en visie.

Lees verder
28 januari 2020

Failliete Vestia wil toch slopen

Foto: Fatih Hijnen

Vestia heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de rechterlijke uitspraak van 10 januari.  Hiermee maakt Vestia duidelijk dat ze hoe dan ook de sloop willen doorzetten. De bewoners worden weer buitenspel gezet en de stad zal zo weer een hechte buurt verliezen. We blijven solidair met het verzet van de bewoners. De Rotterdamse SP fractie zal aanstaande donderdag 30 januari het stadsbestuur aansporen om de sloop een halt toe te roepen en de bewoners centraal te stellen.

Lees verder

Pagina's