h

Een sociale blik op de Regionale Energiestrategie

11 september 2020

Een sociale blik op de Regionale Energiestrategie

Foto: Tiia Monto

Tijdens de raadsvergadering van 10 september is de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag besproken. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: 'Voor de SP is natuurlijk groen en duurzaam hartstikke belangrijk. Maar voor ons is het heel belangrijk dat het geen elitair, happy-few gadget show gaat worden. Vandaar dat wij enkele moties hebben ingediend'.

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

In de RES staat aangegeven dat de oplossingen voor de klimaat transitie gedragen moeten worden door de betrokkenen in de omgeving. Om daar zeker van te zijn te hebben wij voorgesteld als uitgangspunt op te nemen dat bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de gemeente Rotterdam alle bewoners tijdig betrekt, volledig informeert en zeggenschap geeft over huidige en toekomstige plannen. Helaas heeft deze motie niet de meerderheid gekregen, maar de wethouder heeft beloofd dat bewoners ten alle tijden worden geïnformeerd en betrokken bij de plannen.

Voor de rest heeft de SP een koppeling willen maken tussen zonne-energie en sociaal. Groen en sociaal zijn moet kunnen. Daarom heeft de SP voorgesteld om bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de gemeente Rotterdam de plaatsing van kleinschalige zonnepanelen op sociale huurwoningen zal faciliteren. Helaas heeft ook deze motie niet een meerderheid gehaald in de gemeenteraad.

De gemeentelijke warmtevisie kan directe gevolgen hebben voor het volkshuisvestingsbeleid zoals lagere woonlasten en meer wooncomfort, maar bijvoorbeeld ook sloop. Daarom hebben we de motie 'Geen RES sloop ingediend.

De Rotterdamse SP fractie heeft ook voorgesteld om onderzoek te doen naar het gebruik van aardwarmtenetten en dergelijke als warmevoorziening in Rotterdamse wijken. Want warmte is van ons allemaal. Niet van de grote bedrijven.

 

U bent hier