h

SP WOONVISIE: STEL BEWONER CENTRAAL

8 december 2015

SP WOONVISIE: STEL BEWONER CENTRAAL

Als het aan de SP ligt kan de Woonvisie van wethouder Schneider direct de prullenbak in. Het is een visie die niet bedoeld is voor het gros van de Rotterdammers, maar voor de wensen van dit college. De SP-fractie komt daarom met een eigen visie op wonen, waarin de wensen van de huidige bewoners centraal staan, en presenteert deze vandaag aan de gemeenteraad.

Wat de SP betreft moeten er in Rotterdam flink wat woningen bijkomen, maar niet ten koste van de sociale huisvesting, en wordt er in Rotterdam vooral geinvesteerd in betaalbaarheid, energiebesparing en onderhoud van de bestaande woningvoorraad.

Foto: Piet Koole

SP-raadslid Querien Velter  biedt de Alternatieve Woonvisie ´Samen wonen, samen bouwen voor de buurt´ aan in de commissie. Voorzitter Laan en wethouder Schneider nemen het in ontvangst.

In haar eigen Woonvisie stelt de SP bewoners van Rotterdam centraal. Het zijn juist hun wensen en ideeën die vorm horen te geven aan onze stad. Zo dient bij nieuwbouw uitgegaan te worden van bouwen voor de buurt, in plaats van bouwen voor rijke, hoogopgeleiden van buitenaf. De SP komt met een aantal concrete voorstellen om dit te bewerkstelligen, zoals bij ieder project een bewonersplatform die meedenkt over het plan en een draagvlakmeting.

Bouw juist meer betaalbare woningen

Het meest in het oog springende voorstel in de college-visie is het schrappen 20.000 sociale woningen en de beperkte mate waarin teruggebouwd gaat worden, slechts 16.000 duurdere woningen tot 2030. SP-raadslid Querien Velter: 'Rotterdam moet stoppen met sloop-nieuwbouw in de huidige voorraad, maar als de wiedeweerga zorgen voor extra woningen door herbestemmen van lege kantoorruimte en nieuwbouw. Denk alleen al aan meer woningen die nodig zijn voor de huisvesting van statushouders, als de wethouder zijn beleid niet aanpast dreigt er woningnood voor reguliere woningzoekenden.” De SP pleit juist voor het creëren van meer woningaanbod in het goedkope segment en net daarboven, 30.000 woningen in 15 jaar is de inzet.

Versterk de positie van huurders

Ook vindt de SP dat er meer aandacht moet zijn voor de positie van huurders zeker nu de nieuwe Woningwet daar meer mogelijkheden voor biedt. De partij wil steun van de gemeente voor een stedelijk huurdersnetwerk en in ieder gebied een huurderssteunpunt, waar huurders terecht kunnen voor informatie, vragen en klachten. Daarnaast moeten woningbouwcorporaties maximaal kunnen investeren in het onderhoud en de betaalbaarheid van hun eigen woningvoorraad. Velter: “Het voorstel van het college om de corporaties 5 miljoen per jaar te laten betalen voor de particuliere opgave op Zuid is absurd! Dat is simpelweg woningeigenaren subsidieren uit de zak van huurders met de laagste inkomens. Ik ga er vanuit dat de corporaties hier zelf ook een stokje voor steken.”

Naast de eerdergenoemde thema's doet de woonvisie van de SP concrete voorstellen op het gebied van betaalbaarheid, energiebesparing en onderhoud.

Een tiental huurdersorganisaties overhandigde wethouder Schneider tevens het Manifest Huurders als reactie op de Woonvisie. Het manifest wordt ondersteund door de SP en de Woonbond.

 

U bent hier