h
4 december 2019

Feyenoord City nog helemaal niet zeker

Foto: OMA

'Ik heb werkelijk geen idee of we nu met 2-0 voorstaan of met 2-0 achter’, verzuchtte SP Rotterdam burgerlid Pieter Schol tijdens de commissievergadering van 3 december over Feyenoord City. Wethouder Van Gils kon geen antwoord geven hoe ver de financiering is van het nieuwe stadion. En het werd nog erger toen ook nog eens duidelijk werd dat de wethouder geen garantie kon geven aan Feyenoord dat de club ieder jaar minimaal 25 miljoen zou krijgen uit het stadion. Een eis die Feyenoord onlangs nog neerlegde. Daardoor komt de bouw van het stadion in gevaar en daarmee de hele gebiedsontwikkeling. Precies waar de Rotterdamse SP fractie al bang voor was.

Lees verder
29 november 2019

SP Rotterdam dient vragen in over sluiting Speeltuin Wielewaal

Foto: Querien

Onlangs vernam de Rotterdamse SP fractie het nieuws dat de jaarlijkse subsidie vanuit Sport en Cultuur voor de Speeltuin Wielewaal is stopgezet met het oog op de aanstaande herontwikkeling. Het stoppen van deze subsidie is voor de gemeente Rotterdam reden om de bruikleenovereenkomst met de Speeltuin Wielewaal niet te verlengen. Hiermee houdt per 31 december 2019 de speeltuin feitelijk op te bestaan. De Rotterdamse SP fractie heeft inmiddels vragen ingediend bij wethouder Bas Kurvers.

Lees verder
29 november 2019

Ooit een normaal mens ontmoet en... beviel het?

Foto: SP / Aart van Zevenbergen

Ooit een normaal mens ontmoet en... beviel het? Een slogan van jaren terug toen de Geestelijke Gezondheidszorg op de schop moest. Ooit een ONkwetsbare Rotterdammer ontmoet? Ik hoop het niet. Dit zou nu weer een slagzin kunnen zijn voor deze tijd waarin de GGZ ook weer op de schop moet.

Lees verder
28 november 2019

Oproep SP in grote steden: Stop woekerhuren, stop CETA

Foto: SP Rotterdam

De SP-fracties in de vier grote steden doen via een pamflet een oproep aan de Tweede Kamer niet in te stemmen met het omstreden handelsverdrag CETA. Zo moet worden voorkomen dat beleggers vrij spel krijgen om woekerhuren te vragen, waardoor wonen in de grote stad onbetaalbaar wordt.

Lees verder
15 november 2019

SP Rotterdam niet gerust op Feyenoord City

Foto: OMA

‘Iedereen is weer gevallen voor de mooie plaatjes, maar niemand vraagt zich af of het nieuwe stadion wel haalbaar is,’ verzucht SP Rotterdam burgerlid Pieter Schol. ‘Toch een redelijk essentieel onderdeel van het nieuwe masterplan. Het is namelijk allerminst zeker dat de kosten er uit komen, terwijl er wel een hele gebiedsontwikkeling aan vast wordt gehangen. En dan laten we de beschamend lage 13% sociale woningbouw in het gebied nog buiten beschouwing. Nee, de Rotterdamse SP fracite is helemaal nog niet tevreden over het masterplan.’

Lees verder
13 november 2019

Kom naar politiek café over De Publieke Bank

Foto: SP Rotterdam

Het geld waar jij hard voor hebt gewerkt, veilig op een rekening. Een plek waar je spaargeld niet kan verdampen doordat de bank weer te veel risico’s neemt in hun zucht naar winst. Een plek waar geen onzekerheid over negatieve spaarrentes bestaat. Een bankrekening waar vandaan je altijd kunt pinnen, overschrijven of contant geld opnemen ook in tijden van crisis. Een voorziening die aan de basis ligt van een goed functionerende, stabiele en democratische samenleving, net zoals de politie, openbare scholen en de zorg. Dat is de Publieke Bank.

Lees verder
9 november 2019

Bedenkelijk protest van vier R’damse woningcorporaties

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

Landelijk nieuws is het niet dat de vier grote woningcorporaties in Rotterdam naar de rechter stappen om te voorkomen dat minister Wiebes de door hen aangevraagde ‘sloopsubsidies’ openbaar wil maken. Gaat om aanvragen voor vermindering van de verhuurderheffing. Is in feite subsidie voor sloop of renovatie/samenvoeging van woningen. Geldt voor de slechtste delen van Rotterdam Zuid. Voor het mogen slopen van een woning is bijvoorbeeld 25.000 euro per huisnummer binnen te halen. Financieel uiterst interessant voor Woonstad Rotterdam, Havensteder, Vestia en Woonbron. 

Lees verder
8 november 2019

SP Rotterdam pleit voor eerlijker volkshuisvesting op basis van vertrouwen

Foto: SP Rotterdam

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2020 legde SP Rotterdam fractievoorzitter Aart van Zevenbergen de vinger op de zere plek van het huidige college: de volkshuisvesting. Ellenlange wachtlijsten, hoge huren en huurders die hun woning moeten verlaten. Dit college heeft een lange slooplijst en daar is recent nog een woonblok aan toegevoegd: de ‘Pompenburg’ met 226 huurwoningen moet mogelijk wijken voor een luxe wolkenkrabber.

Lees verder
31 oktober 2019

Sloopsubsidies toch openbaar, corporaties blijven zich verzetten

Foto: kjonker.blogspot.nl / Twitter

De aanvragen voor ‘sloopsubsidies’, die de vier grote Rotterdamse woningcorporaties hebben ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden toch openbaar gemaakt. 

Lees verder
30 oktober 2019

Straatverlichting moet gemeentelijk beleid blijven

Foto: Pxhere

In recente berichtgeving is te lezen dat een restaurantketen met de gemeente Rotterdam wil samenwerken bij het plaatsen van straatlantarens in de stad. De gemeente Rotterdam beheert en onderhoudt momenteel de openbare verlichting in de stad en heeft hiervoor een 'Lichtplan' opgesteld. De Rotterdamse SP-fractie vraagt zich af of het wenselijk is dat een restaurantketen eigen lantarenpalen met zichtbare reclame plaatst in de stad.

Lees verder

Pagina's