h
25 juni 2019

Loco-burgemeester Wijbenga kreeg gouden handdruk van Woonbron

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

Loco-burgemeester Bert Wijbenga heeft vorig jaar bij zijn afscheid van Woonbron een gouden handdruk gekregen van 48.000 euro. 

Lees verder
25 juni 2019

Café De Verheffing: startschot strijd tegen huidig woonbeleid

Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam

Afgelopen zondag 23 juni was de herstart van Café De Verheffing. Ditmaal met als titel: Gentrification, van wie is de stad? De aanwezige sprekers Cody Hochstenbach, Willem Salet en Sandra Beckerman hebben elk vanuit een uniek invalshoek dit thema belicht en de bezoekers op interactieve wijze geïntrigeerd. De strijdbare betrokkenheid van de aanwezigen tijdens en na deze editie van Café de Verheffing toonde aan dat het woonbeleid hoog op de agenda staat in Rotterdam.

Lees verder
13 juni 2019

Piekfijn verdwijnt: Kringloopwinkels en Fietspunt weggegeven aan commerciële partij Het Goed

Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam

Tijdens de afgelopen gemeenteraad van 6 juni is door het college definitief besloten om de Piekfijn keten te privatiseren. De commerciële partij ‘Het Goed’ zal de Piekfijn kringloopwinkels en het Fietspunt overnemen.  De ambtenaren die nu in dienst zijn van Piekfijn zullen worden gedetacheerd bij ‘Het Goed’. De huidige contracten van uitzendkrachten en vrijwilligers zullen daarentegen niet worden voortgezet. De Rotterdamse SP-fractie pleitte ervoor dat Rotterdam piekfijn moest blijven door Piekfijn in eigen beheer verder te ontwikkelen. Het college bestaande uit de partijen PvdA, GroenLinks, D66, CDA, CU-SGP en de VVD, hebben besloten om Piekfijn aan 'Het Goed' te gunnen en voor de scenario ‘uitplaatsing’ gekozen met alle gevolgen van dien.

Lees verder
12 juni 2019

Huurders winnen van Woonstad. Maar gejuich is voorbarig

Foto: Printscreen / www.woonbond.nl

Het leek een prachtige overwinning. In maart dwong de Bewonerscommissie van de Zinkerweg en Nijverheidstraat af dat hun verhuurder, Woonstad Rotterdam, alle informatie over het al dan niet slopen of renoveren van hun woningen moest geven aan de Bewonerscommissie Zinkerbuurt. Aan de Huurcommissie was het verzoek tot informatieverstrekking voorgelegd. Op grond van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV), zo luidde het oordeel van de Huurcommissie, moesten alle documenten van Woonstad ter inzage worden gelegd aan de huurders uit Feijenoord. 

Lees verder
30 mei 2019

Noodkreet uit Lombardijen

Foto: Mieke Zagt / Twitter

In Rotterdam is steeds minder ruimte voor kwetsbare, minder draagkrachtige huurders. Er worden huizen gesloopt ten behoeve van nieuwe, rijkere doelgroepen terwijl op andere plekken huizen verwaarloosd worden, waardoor minder draagkrachtige bewoners het nakijken hebben.

Lees verder
23 mei 2019

In memoriam: Fred van der Meij

Foto: SP Rotterdam

Onze dierbare strijdmakker Fred van der Meij is 15 mei overleden. Hij is 77 jaar geworden. Fred was onnavolgbaar, hij was er altijd. Op elke vergadering van de SP, bij elke actie. Fred liet altijd duidelijk van zich horen. Waar nodig sprak hij ons aan op onze verantwoordelijkheden. Fred kwam op een zeer vasthoudende manier op voor de meest kwetsbaren in onze stad. Kwetsbare mensen die in zijn ogen, onrecht werd aangedaan.  

Lees verder
19 mei 2019

Renoveren? Je kunt zomaar je huis worden uitgezet

Foto: Liesbeth Hoogenboom / Kees Jonker

Het begrip renovatieproject is aan slijtage onderhevig en achterhaald. Vroeger was het zo dat een renovatie betekende dat de huurders aan hun woningcorporatie konden laten weten of zij instemden met de voorgestelde verbetering. Of niet. Als zeventig procent van de huurders zich akkoord had verklaard, dan ging het door. Die andere dertig procent (weigeraars) moest dan automatisch meedoen en kon het renovatieproject niet meer tegenhouden.

Lees verder
16 mei 2019

SP Rotterdam lanceert Woonkrant

Foto: SP Rotterdam / Woonkrant

‘Ouderwetse’ krantenjongens hebben vandaag bij de ingang van de raadszaal woonkranten overhandigd aan raadsleden en geïnteresseerden. Met de teksten: ‘sloop woonvisie’, ‘Exclusief: geen huizen meer voor jongeren!’ ‘Tragedie: Waarom moeten wij Rotterdam uit?’ ‘Schokkend: 20.000 woningen tegen de vlakte! Lees alles nu in de woonkrant'. Met een oplage van 100.000 zal 1 op de 3 huishoudens in Rotterdam binnenkort de woonkrant in de brievenbus ontvangen. Tijdens het debat over de woonvisie heeft de Rotterdamse SP-fractie een exemplaar overhandigd aan Burgemeester Aboutaleb. 

Lees verder
14 mei 2019

Rotterdam moet Piekfijn blijven

Foto: Fatih Hijnen / SP

Het college is van plan om Piekfijn uit te plaatsen bij een commerciële organisatie genaamd ‘t Goed, hierdoor zal de naam en winkelformule van Piekfijn binnenkort verdwijnen. Woensdag 15 mei wordt de toekomst van Piekfijn besproken in de commissie Bouwen en Wonen. Piekfijn is al meer dan 25 jaar een begrip in Rotterdam, waar vele Rotterdammers graag in winkelen. De Rotterdamse SP-fractie vindt dat Rotterdam piekfijn moet blijven en heeft daarom een aantal kritische vragen aan de wethouder.

Lees verder
10 mei 2019

Bewoners Lijnbaanflats dwingen bijeenkomst met Vestia af

Foto: Gwildor Sok / SP

Een groep van 20 bewoners van de Lijnbaanflats aan de Jan Evertsenplaats hebben zich op 9 mei nogmaals verzameld om Vestia te confronteren met de eisen. De bewoners hebben als collectief een bijeenkomst afgedwongen na een heftige discussie met de vestigingsmanager van Vestia, Gert den Ouden. Vestia heeft beloofd dat ze de eisen gaan bespreken op een nader te bepalen bijeenkomst. Er heerst nog veel onduidelijkheid en onzekerheid bij de bewoners omtrent de renovaties en daarom eist het collectief dat Vestia naar hen luistert. De bewoners hebben op donderdagavond aangegeven strijdvaardig verder te gaan totdat alle eisen zijn ingewilligd.

Lees verder

Pagina's