h

De SP is en blijft tegen de Rotterdamwet

18 december 2020

De SP is en blijft tegen de Rotterdamwet

Foto: SP Rotterdam

Gisteren op 17 december is er in de raad gesproken en besloten over een wijziging van de Rotterdamwet. De SP is en blijft tegen de Rotterdamwet. Het is een onzinnig instrument dat mensen die een laag inkomen hebben gelijkstelt aan problemen; een instrument dat veel geld kost en bijzonder weinig oplevert. Lees hier de bijdrage van tijdelijk SP raadslid Kees Jonker over de Rotterdamwet.

Voor alles wat de Rotterdamwet aangaat, krijgt u van de SP geen applaus. De Rotterdamse SP schaamt zich dood dat de naam van onze waanzinnig mooie stad gekoppeld is aan een wet, die het mogelijk maakt om de armste mensen uit de goedkoopste – en dus meest verpauperde – straten uit onze waanzinnig mooie stad te kunnen weren.

Ja, het is op zich goed nieuws dat er nog maar 55 in plaats van 336 straten zijn waar arme drommels, zoals ze in de gemeenteraad genoemd worden, geen betaalbare huurwoning toegewezen kunnen krijgen. Maar het zijn er nog altijd 55 te veel.

Het teruggaan van 336 naar 55 verboden straten ziet de SP veel meer als een bewijs van het mislukken van de maatregel. Ik geloof er weinig van dat in die straten, waar het armedommelverbod de afgelopen jaren heeft gegolden, de leefbaarheid nu opeens weer helemaal oké is. En dat de komst van de armste Rotterdammers met de grootste financiële problemen daar weer zal worden toegejuicht.

De SP denkt aan andere oplossingen, als je het hebt over een verbetering van de leefbaarheid van de slechtste wijken. Beter onderhoud van de woningen, het aanpakken van disfunctionerende woningcorporaties en andere huisjesmelkers, het instellen van een bewoningsplicht bij verkoop van woningen en zo kan ik nog wel wat maatregelen uit de mouw schudden.

Ook het laten voorpiepen van politieagenten, onderwijzers en verpleegsters bij de verhuur van woningen vindt de SP niet het ei van Columbus. Op zich fijn dat u zich daarvoor sterk maakt, maar ook dat gaat weer ten koste van de armste mensen met de meeste pech. Een bijstandsmoeder, die drie jaar op de wachtlijst staat, kan dan fluiten naar een woning.

Kortom: de SP is tegen dit voorstel, omdat de SP tegen de Rotterdamwet is. Dus ook tegen een soort van versoepeling daarvan.

Kees Jonker,

Raadslid SP Rotterdam

 

U bent hier