h

Woonvisie SP Rotterdam: ‘Voor alle Rotterdammers, bouwen naar behoefte’

9 oktober 2007

Woonvisie SP Rotterdam: ‘Voor alle Rotterdammers, bouwen naar behoefte’

De SP Rotterdam presenteert vandaag in een eigen nota een alternatief voor de woonvisie van het Rotterdamse stadsbestuur. De SP pleit daarin onder andere voor het oprichten – analoog aan VVE’s in de koopsector - van Verenigingen van Huurders die samen met corporaties kunnen besluiten over onderhoud van woningen. SP raadslid Leo de Kleijn: ‘Bewoners weten vaak veel beter dan de corporaties wat er aan onderhoud moet gebeuren, die op steeds grotere afstand van de buurt opereren.’

SP raadslid Leo de KleijnDe door wethouder Karakus geproduceerde woonvisie van het college is volgens De Kleijn net als de vorige een scheve visie. ‘Met een scheve blik wordt gekeken naar huurders die ‘te goedkoop zouden wonen’. En met de hongerige blik van bouwondernemers en projectontwikkelaars worden deze zogenaamde ‘scheefwoners’ uit hun betaalbare huurwoningen de middeldure koopmarkt op gedreven.’

‘Als het Rotterdamse college haar zin krijgt verdwijnen heel veel betaalbare huurwoningen uit de stad. Het college wil in 2020 twintigduizend goedkope woningen minder en daarvoor in de plaats worden vooral dure en middeldure huizen gebouwd. De SP vindt dat Rotterdam een echte visie op de toekomst van de sociale woningbouw in de stad moet ontwikkelen, die uitgaat van het principe ‘bouwen naar behoefte’: renoveren waar mogelijk, slopen als het niet anders kan en een beter structureel onderhoud van bestaande woningen.’

De SP keert zich in de eigen woonvisie tegen de pijlers van het huidige beleid. De Kleijn: ‘De SP is van mening dat huisvestingsbeleid niet bedoeld is om bevolkingspolitiek mee te bedrijven. We moeten zorgen dat Rotterdammers kwalitatief goed en betaalbaar kunnen wonen.’ De SP verzet zich, met veel bewoners, tegen grootschalige sloop van hele buurten en wijken. Volgens de SP moet het woonbeleid uitgaan van de werkelijke behoefte van Rotterdammers op huisvestingsgebied. Dat kan alleen door per wijk goed te kijken naar waar tekorten en overschotten zitten. De SP denkt dat bouwen naar behoefte betekent dat zeker 40-50 procent van de nieuwbouw zal moeten bestaan uit betaalbare sociale huurwoningen. Huisjesmelkers en leegstand moet veel harder worden aangepakt.

De woonvisie van de SP: Voor alle Rotterdammers, bouwen naar behoefte leest u hier.

U bent hier