h

Voorjaarsnota: de Rotterdammer heeft het nakijken

7 juli 2016

Voorjaarsnota: de Rotterdammer heeft het nakijken

Foto: SP

Vandaag bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota. Een slap verhaal van het stadsbestuur dat de Rotterdammer niet vooruit zal helpen. Bezuinigd wordt er – nog verder – op het armoedebeleid en geld dat bestemd is voor zorg wordt niet uitgegeven. De rode loper wordt uitgerold voor toeristen in de binnenstad , de mensen in de wijken erachter hebben het nakijken.

Meest in het oog springt het enorme verschil tussen de woorden en daden van het college. Over allerlei thema's wordt hoog van de toren geschreeuwd, maar een blik op de begroting leert dat er geen cent wordt uitgegeven. Het college noemt dat 'sturen op budget', in werkelijkheid betekent dat sturen op zo min mogelijk uitgeven. De jubelverhalen bij het verschijnen van de voorjaarsnota, een paar miljoen voor cultuur, sport en Ommoord, leiden af van de werkelijke problemen die moeten worden opgelost in Rotterdam.

Zo is onze stad steeds verder versteend en dat wordt een groot probleem de komende jaren. Klimaatverandering zorgt voor veel overlast omdat het water geen uitweg kan vinden. Oplossingen bestaan, de SP wil voor het eind van het jaar een plan van aanpak op tafel. Ook roepen we op voor een regulier volwassenenloon voor jongeren vanaf achttien jaar. Het extra geld voor Ommoord is begrijpelijk, maar dit is verre van de enige wijk in Rotterdam die een steuntje in de rug kan gebruiken. De SP komt met een plan voor Oud-Crooswijk, de wijk die op dit moment het slechtst scoort in de stad. Fractievoorzitter Leo de Kleijn: 'En dan nog durven sommige partijen te beweren dat de SP niet met concrete voorstellen komt...'

Armoede de vader aller problemen

Het armoedeprobleem blijft het belangrijkst punt. Als het aan de SP ligt moeten de mensen met het minste geld de waterschapsbelasting vergoed krijgen via de bijzonder bijstand. Onze burgemeester meldt overal dat in Rotterdam echt niemand op straat hoeft te slapen: tijd om dat ook waar te maken dan. De Schuldhulpverlening moet gemakkelijker toegankelijk worden en de alsmaar hoger wordende 'vrijwillige' ouderbijdrage op scholen moet aan banden worden gelegd. De afgelopen twee jaar heeft dit college om het hardst bezuinigd op armoedebestrijding. Onder dwang van een rechter heeft het college de individuele inkomenstoeslag opnieuw ingevoerd, in de meest magere versie mogelijk, namelijk 96 cent per week. De Kleijn: 'Dat is de wereld op z'n kop, als je bedenkt dat er miljoenen zijn om ondernemers met gratis bier naar de stad te lokken.'

Tot slot deed de partij een serie voorstellen op het gebied van opvang van huisvesting voor statushouders en het behoud van bewonersorganisaties. Ook wil de partij dat het onderhoud van groen en bomen niet allen wordt gezien als een kostenpost, maar dat ook de voordelen (schone lucht, gezondheid e.d.) in de boekhouding verwerkt moeten worden. Als laatste, het is tijd dat we stoppen met de onzinnige Rotterdamwet waarvan bewezen is dat die niet werkt.

Eerder al schreef de SP een eerste reactie op de voorjaarsnota, lees die hier terug. De volledige lijst ingediende moties is hier terug te lezen, bij agendapunt 17, motie 14 t/m 28. Hier kunt u ook zien of de voorstellen zijn aangenomen of niet.
Zin om het hele debat terug te kijken? Dat kan hier.

 

U bent hier