h

10 Jaar Rotterdamwet: middel tot doel verheven

24 november 2015

10 Jaar Rotterdamwet: middel tot doel verheven

Afgelopen week werd de evaluatie over de Rotterdamwet van de UvA gepresenteerd. De conclusies liegen er niet om, zo is de leefbaarheid in de aangewezen buurten niet verbeterd. Tot verbazing van de SP trekt wethouder Schneider meteen zijn eigen conclusie: het aandeel werkenden in de buurten is gestegen, dus het werkt. De SP, altijd fel tegenstander van de wet, vindt dat de wethouder het middel van uitsluiting ernstig verwart met het doel. De evaluatie is een aanleiding om de Rotterdamwet eens goed tegen het licht te houden vindt de SP-fractie. Samen met de PvdD stelt de partij vragen hierover aan het college.

Sinds 2006 werkt Rotterdam met de ‘Rotterdamwet’, een paardenmiddel om mensen zonder inkomen uit werk te weren uit buurten op Rotterdam-Zuid. De SP is vanaf het begin fel tegen de toepassing van de Rotterdamwet geweest, omdat het mensen zonder werk gelijkstelt aan problemen en hun kans op een woning verkleint. Bovendien is nog nooit aangetoond dat het weren van deze groep zou leiden tot positieve effecten voor de buurten.

De conclusies uit het evaluatie van de UvA 'Evaluatie effecten Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) in Rotterdam’ zijn helder: de Rotterdamwet leidt niet tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de aangewezen buurten, maar wel tot een groter aandeel verhuizingen van mensen zonder inkomen uit werk naar buurten aan de rand van de stad.

SP-Raadslid Querien Velter: “Waarom vasthouden aan zo’n zwaar, stigmatiserend middel als er geen positieve effecten waarneembaar zijn? De evaluatie van de Rotterdamwet maakt duidelijk dat mensen zonder werk zich nu gaan concentreren in andere delen van de stad. Ik ben benieuwd wat voor maatregelen het college gaat nemen om te voorkomen dat deze buurten dezelfde problematiek te maken krijgen als de focuswijken op Zuid. Onze oproep: stop met verplaatsen van problemen en pak ze aan. Dat betekent werkgelegenheid, goede voorzieningen en armoedebestrijding. Geen uitsluiting."

De SP is erg verbaast over de snelle reactie van de wethouder waarin hij juist aangeeft dat de wet wel werkt, omdat meer mensen met werk naar de aangewezen buurten zijn verhuist dan voorheen. Meer werkenden is slechts het middel, het doel blijft onduidelijk vindt de SP. Ook blijkt uit de evaluatie dat het zou het gaan om werkenden die kort blijven en een relatief laag inkomen hebben. Velter: "Wij zijn benieuwd over welke groep werkenden we praten. Misschien zijn er huishoudens geweerd ten faveure van seizoenswerkers, die mogelijkheid biedt de wet namelijk. We vragen aan het college om hier meer inzicht in te geven."

De SP stelt samen met de PvdD vragen naar aanleiding van het onderzoek en wil graag dat het college met een gedegen reactie komt, liefst ook met een eigen visie op tien jaar Rotterdamwet.

SP-Kamerlid Farshad Bashir liet eerder weten dat hij de Rotterdamwet "gelegenheidswetgeving” vindt. De Tweede Kamer debatteert binnenkort ook over de evaluatie en de uitbreiding van de wet zoals voorgesteld door minister Blok.

U bent hier