h

Wethouder past thuiszorgbeleid onvoldoende aan: strijd gaat door

13 juni 2016

Wethouder past thuiszorgbeleid onvoldoende aan: strijd gaat door

Foto: SP

Onlangs deed de hoogste rechter uitspraak over de invulling van de thuiszorg. Die bepaalde dat het huidige beleid onvoldoende maatwerk biedt aan clienten. Amsterdam paste direct z'n regels aan terwijl de Rotterdamse wethouder op z'n handen blijft zitten 'omdat het beschikbare budget niet verandert'. Afgelopen vrijdag demonstreerden de thuiszorgmedewerkers om druk op de ketel te zetten, maar vooralsnog zonder resultaat. Advocaten maken echter gehakt van de redenering van de wethouder en dus gaat de strijd door.

Wij zijn de Thuiszorg Rotterdam en de FNV kwamen vrijdag opnieuw in actie naar aanleiding van de uitspraak van de hoogste rechter over het falende thuiszorgbeleid in Rotterdam en de weigering van de gemeente om het beleid aan te passen. Actievoerder Ineke Palm legt uit hoe het zit: 'In rotterdam hebben we geen vaste uren voor de schoonmaak maar vaste budgetten bij bepaalde resultaten (bijvoorbeeld 'een schoon huis'). In de praktijk betekende dat dat de meeste cliënten er flink op achteruit gingen in uren. Aanbieders pasten hun 'maatwerk' aan op het beschikbare gemeentelijke budget voor de cliënt in kwestie en dat was meestal gering. Geen maatwerk dus maar snijwerk!'

Foto: SP

De hoogste rechter vindt dat het Rotterdams beleid, indiceren op resultaten in plaats van een vast aantal uren hulp, onvoldoende maatstaf biedt voor de Wmo. Hij vindt het onvoldoende maatwerk. De wethouder geeft toe dat de gemeente te veel aan de aanbieders heeft overgelaten. De gemeente gaat nu de hoeveelheid zorg beter omschrijven. De vaste budgetten bij de resultaten blijven echter omdat, zo zegt de wethouder 'we nu eenmaal een vast budget hebben om uit te geven'.

Geld voor de zorg moet uitgegeven worden

Advocaten maken gehakt van de redenering van de wethouder en stellen: 'Het beschikbare budget alleen kan niet bepalen hoeveel zorg iemand krijgt. Dat blijkt ook uit een eerdere uitspraak over de thuiszorg in Utrecht. Dan lijkt het voor de hand te liggen dat – indien nodig - budgetten ook aangepast moeten worden aan de behoefte van de klant in kwestie.
Een besluit waarin de zorg gebaseerd is op de financiële kaders alléén ontbeert een zorgvuldige motivering, omdat dan niet gekeken is naar objectieve zorgbehoefte van de klant in kwestie. Het beschikbare budget speelt daarin wel een rol, maar objectieve criteria om te indiceren vragen ook om gedegen onderzoek naar de handelingen die redelijkerwijs nodig zijn en hoeveel tijd deze redelijkerwijs kosten.'

SP raadslid Tom Weerdmeester sluit zich aan bij de advocaten: 'De gemeente moet met de WMO zorgen voor maatwerk. Op deze manier komt dat er niet en verandert er niks. De gemeente wil niet anders dan bezuinigen. Vorig jaar is er ruim 20 miljoen euro op de plank blijven liggen. Geld dat bestemd is voor zorg en moet worden uitgegeven aan zorg. De mensen hebben dat nodig. Onze acties gaan door!'

De FNV verzamelt nog steeds verhalen van mensen die de afgelopen tijd hun zorg zijn kwijt geraakt. Claim hem terug en bel: (079) 35 36 015. Een speciaal team zit klaar om u verder te helpen.

U bent hier