h

Overzicht moties begrotingsbehandeling 2009

13 november 2008

Overzicht moties begrotingsbehandeling 2009

Hieronder vindt u een volledig overzicht van de moties die de SP bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad 2009 heeft ingediend.
Meer informatie over de inbreng van de SP vindt u in het bericht Te weinig perspectief Rotterdammers in 2009.


Werk en inkomen/economie

Lokaal eerlijk delen
De SP wil de lokale belastingen eerlijker verdelen en onder andere de afvalstoffenheffing verlagen. Daardoor gaan huishoudens met een woning van minder dan 295.000 euro er op vooruit – gemiddeld 144 euro per jaar. » Lees verder…

Extra schuldhulpverlening
Rotterdam voert de lijst aan met mensen in de schulden. Dus moet de gemeente extra personeel in dienst nemen om deze mensen te helpen hun schulden weg te werken. » Lees verder…

Uitbreiding van de formulierenteams
Formulierenteams helpen mensen bij het invullen van bijvoorbeeld aanvragen voor bijzondere bijstand. Ze zijn echter steeds meer tijd kwijt met schuldhulpwerk. De SP wil extra personeel bij de formulierenteams, zodat zij het extra werk aankunnen.

Definities duurzame uitstroom
De gemeente houdt bij hoeveel mensen er vanuit een uitkering aan het werk gaan. Maar ze moet nauwkeuriger bijhouden of mensen niet na een tijdje weer terugvallen in de bijstand.


Huisvesting en woonomgeving

Start een nieuw gemeentelijk woningbedrijf
De gemeente zou moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen. De gemeente heeft hierover echter steeds minder te zeggen. Daarom is het goed als de gemeente de hoeveelheid huizen die ze nu in eigen bezit heeft uitbreidt en zo nodig opknapt. » Lees verder…

Huurgewenning en terugkeer bij herstructurering
Als een buurt gesloopt wordt kunnen de huurders zelden terugkeren naar de nieuwbouw omdat de huren te hoog zijn. De gemeente zou moeten garanderen dat deze mensen kunnen terugkomen en de hogere kosten voor drie tot vijf jaar moeten compenseren. » Lees verder…

Fonds vernieuwing sociale huisvesting
De SP wil dat de gemeente 10 miljoen euro in een fonds stopt om ervoor te zorgen dat goedkopere woningen niet gesloopt hoeven te worden, maar kunnen worden opgeknapt.

Startsubsidie Vreewijk
De bewoners van Vreewijk willen hun woningen samen in eigen beheer nemen en onderhouden omdat ze anders gesloopt zouden moeten worden. De SP wil dat de gemeente dit en andere initiatieven ondersteunt.

Vier ton voor het Minervaplein
De SP vindt dat wethouder Karakus zich aan zijn belofte moet houden en het geld dat nog nodig is om het Minervaplein in 110 Morgen op te knappen alsnog ophoesten.

Bewonersbudgetten
De SP wil dat bewoners van een wijk meer geld krijgen om zelf samen te beslissen hoe de wijk eruit komt te zien.


Integratie en participatie

Duaal inburgeren
In Rotterdam is het onmogelijk om een inburgeringscursus te volgen als je werkt of stage loopt, omdat alle lessen overdag zijn. Dat is jammer omdat je sneller inburgert als je beide tegelijkertijd kunt doen. De gemeente zou ervoor moeten zorgen dat dit eind 2010 voor veertig procent van de cursisten wel mogelijk is. » Lees verder…

Intake inburgering naar taalaanbieder
De SP wil dat niet langer het Centraal Inburgeringsloket de intake voor de inburgeraars doet. De taalaanbieders zelf doen dat veel efficiënter, zo is gebleken.

Aangepaste subsidie Apollo
Homo-vereniging Apollo is voor het betalen van hun clubhuis afhankelijk van de barinkomsten, terwijl dit niet het doel van de vereniging is. De gemeente moet daaraan een einde maken.


Openbaar vervoer

Gratis Openbaar Vervoer voor 12-min
In stappen naar gratis openbaar vervoer
De SP wil dat kinderen die jonger dan 12 jaar zijn gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Schooltripjes worden goedkoper en ook gezinnen zullen eerder voor trein, bus of tram kiezen. Op termijn moet het openbaar vervoer voor alle Rotterdammers gratis worden. » Lees verder…

Gratis Vervoer op Maat
Juist mensen met een beperking die gebruik maken van Vervoer op Maat zijn enorm geholpen als dat gratis wordt. Dat helpt ze uit een isolement te halen om mee te doen in de samenleving. » Lees verder…

Bushaltes snel aanpassen
De bussen van de RET zijn al lang aangepast aan mensen in een rolstoel. De haltes echter nog niet. De SP wil dat daar snel mee begonnen wordt, te beginnen met lijn 76 die langs verzorgings- en ziekenhuizen gaat.


Jongeren

Investeren in jongerenwerk en open jongerencentra
Rotterdam heeft nog steeds te weinig jongerenwerkers en de jongerenwerkers die erbij komen zijn vooral bedoeld om overlast te bestrijden. De SP wil dat er 100 bijkomen, die in overleg met de jongeren in de wijk moeten bepalen welke activiteiten er georganiseerd worden. Samen kijken ze welk buurthuis op welke tijden daarvoor open moet zijn.


Veiligheid

Herkenbare en veilige publieke ruimte
De veiligheid in de stad kan worden verbeterd met ‘conciërges’ op een aantal plaatsen, zoals winkelcentra en metrostations. Zij kunnen de omgeving in de gaten houden en aanspreekpunt voor bezoekers en reizigers zijn.

Uitbannen discriminatie in het uitgaansleven
De SP wil dat de gemeente discriminatie in het uitgaansleven strenger gaat aanpakken. Met betere voorlichting, afspraken met de horeca en ‘stapmariniers’ als aanspreekpunt. » Lees verder…


Natuur en milieu

Vang met olie besmeurde vogels op en behandel ze
Er moet geld naar vogelopvang De Houtsnip in Hoek van Holland, zodat zij vogels die onder de olie worden binnengebracht kunnen behandelen en terug uitzetten.

Een visie op dierenwelzijn
De meeste gemeentes in Nederland hebben een eigen visie op de huisdieren en in het wild levende dieren in stad of dorp. Rotterdam heeft dat niet en dat moet veranderen.

Natuur in Kaart
De SP wil dat de gemeente het Rotterdams Milieucentrum in staat stelt het project Natuur in Kaart voort te zetten.

Weg met de bladblazers
Bladblazers maken herrie, zorgen voor luchtvervuiling en ze zijn niet efficiënt: schaf ze dus af.


Cultuur en vrije tijd

Geef kroegen de ruimte
Kroegen hebben last van bureaucratie en hoge kosten als ze een vergunning willen aanvragen, bijvoorbeeld als ze hun terras willen uitbreiden of een rookruimte willen aanleggen. De SP vindt dat dat anders moet. » Lees verder…

Extra middelen Cultuurplan
De gemeente trekt dit jaar wel meer geld uit voor cultuur, maar in de ogen van de SP is dat nog steeds 1,5 miljoen euro te weinig. » Lees verder…

Rotterdam(mers)voor Gaza
Rotterdam moet onderzoeken hoe de stad de inwoners van Gaza kan helpen bij de wederopbouw. » Lees verder…


Hoe gaan we dat betalen?

Al deze plannen kosten geld en brengen soms ook geld op. Daarom deed de SP ook een voorstel hoe het geld van de stad op een andere manier verdeeld moet worden. Meer dus naar bovengenoemde onderwerpen en dan mag er wat ons betreft bezuinigd worden op bijvoorbeeld de Economic Development Board Rotterdam, De Chief Marketing Officer, de uitvoering van de Rotterdamwet die mensen verbiedt in bepaalde delen van de stad te wonen en de buitenlandse reizen die worden gemaakt door het gemeentebestuur, de raadsleden en de ambtenaren.


Te weinig perspectief Rotterdammers in 2009 (14-11-2008)
33 voorstellen voor een beter Rotterdam (29-10-2008)

U bent hier