h

Sociale zaken en werk

7 januari 2016

Gemeente moet ook voor havenwerkers opkomen

Foto: Pixabay

Vandaag beginnen de havenwerkers hun staking in de containeroverslag. De SP vindt de werkgelegenheid in de haven niet alleen een zaak tussen bonden en werkgevers. Als aandeelhouder van het Havenbedrijf is de stad partij in het arbeidsconflict. Door te overwegen naar de rechter te stappen om de kosten van de stakingen te verhalen, kiest de stad bovendien eenzijdig voor de belangen van de werkgevers. SP-raadslid Tom Weerdmeester wil aanstaande donderdag dan ook een debat.

Lees verder
16 december 2015

Bijzondere bijstand als lening; van de regen in de drup

Vanaf het voorjaar van 2016 gaat er een versobering van de bijzondere bijstand komen in Rotterdam. Een aantal zaken die eerst wel door Rotterdammers met een dunne portemonnee kon worden aangevraagd vervalt. Dat is niet best, in een stad waar 1 op de 4 kinderen in armoede opgroeit. De SP komt aanstaande donderdag met twee moties om dit beleid enigszins te verzachten.

Lees verder
26 november 2015

Investeer CIC-geld voor gratis bier liever in het MKB

De gemeenteraad van Rotterdam beslist vandaag of het Cambridge Innovation Centre (CIC) kan rekenen op een lening van de gemeente voor het opzetten van een verzamelplaats voor hippe start-ups. Omdat uit onderzoek blijkt dat start-ups helemaal niet zo bijdragen aan de werkgelegenheid als wordt beweerd en omdat de plannen van het Centre nauwelijks verder gaan dan het gratis uitdelen van bier aan ondernemers, zal de SP voorstellen om het geld in een fonds te storten voor alle MKB'ers in Rotterdam die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Lees verder
23 november 2015

Havenwerkgelegenheid moet wél een zorg van de gemeente zijn

Foto: SP / www.freefoto.com

Afgelopen woensdag besprak de commissie EHMD de strategie voor de komende jaren van het Havenbedrijf Rotterdam. Als het aan de SP ligt maken gemeentebestuur en Havenbedrijf zich niet alleen zorgen over de ondernemers in de haven, maar net zo goed over de werknemers.

Lees verder
20 november 2015

Het water staat ons aan de lippen!

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft aangekondigd dat de kwijtschelding voor de waterschapsbelasting zal worden afgeschaft. Hiermee komen duizenden Rotterdamse gezinnen in Delfshaven in de problemen. De gemeente Rotterdam weigert om op te komen voor deze Rotterdammers, dus sloot SP Rotterdam zich maar aan bij de wethouders en actievoerders uit andere gemeenten die wél in protest gaan.

Lees verder
19 november 2015

SP: Baas over eigen ICT

Foto: SP / www.emaze.com

De SP heeft eerder zorgen geuit over het beleid en de gemaakte kosten van de gemeente Rotterdam als het gaat om de inkoop van ICT-diensten. De SP wil dat Rotterdam de gemeentelijke ICT onderbrengt in een coöperatie , zoals drie andere steden dat gaan doen. Daarom stelt de partij vragen aan het college hierover.

Lees verder
17 november 2015

SP-afdelingen in actie tegen afschaffen kwijtschelding waterschap

Het Hoogheemraadschap Delfland dreigt de kwijtschelding voor minima af te schaffen. Huishoudens in onder andere Rotterdam-West die nu al niet kunnen rondkomen, krijgen er hierdoor vanaf 2017 ruim 280 euro vaste lasten bij. Donderdag doen de SP-afdelingen uit de regio een poging het plan van tafel te krijgen.

Lees verder
13 november 2015

Stadsbestuur: “Leeftijdsdiscriminatie geen probleem”

Foto: SP

Een voorstel van de Socialistische Partij om Rotterdam tot jeugdloonvrije gemeente uit te roepen heeft het niet gehaald in de gemeenteraad van 12 november. In Amsterdam, Den Haag, Utrecht en vele andere gemeenten hadden de gemeenteraad en college zich al uitgesproken tegen wettelijk minimumjeugdloon. De SP hoopte dat Rotterdam als laatste van de grote steden hetzelfde zou doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier