h

Bijzondere bijstand als lening; van de regen in de drup

16 december 2015

Bijzondere bijstand als lening; van de regen in de drup

Vanaf het voorjaar van 2016 gaat er een versobering van de bijzondere bijstand komen in Rotterdam. Een aantal zaken die eerst wel door Rotterdammers met een dunne portemonnee kon worden aangevraagd vervalt. Dat is niet best, in een stad waar 1 op de 4 kinderen in armoede opgroeit. De SP komt aanstaande donderdag met twee moties om dit beleid enigszins te verzachten.

Misschien nog wel erger echter is het besluit van wethouder Struijvenberg om vrijwel alle bijzondere bijstand als lening te gaan verstrekken. We hebben het hier over mensen met een minimuminkomen, vaak al met schulden. Hoe je dan zo dom kan zijn om deze Rotterdammers met een extra schuld op te zadelen, de SP vindt dit onbegrijpelijk.

Josine Strörmann, raadslid:"Wat ons betreft is het zaliger om te geven dan te nemen. Als een alleenstaande bijstandsmoeder een babypakket aanvraagt omdat ze simpelweg geen geld heeft om rompertjes te kopen, is het zo bizar om dit als lening te geven. Het merendeel van die leningen van de sociale dienst worden begrijpelijkerwijs ook niet terugbetaald. Van een kale kip valt immers niet te plukken."

De SP gaat donderdag twee moties indienen; de eerste vraagt het college zo weinig mogelijk bijzondere bijstand in de vorm van een lening te verstrekken. Het tweede voorstel regelt dat het mogelijk blijft voor Rotterdammers die kort in de gevangenis terecht komen, om na de detentie weer terug te kunnen naar hun woning. De huur wordt gedurende de detentie voor maximaal 6 maanden doorbetaald.

U bent hier