h

Gemeente moet ook voor havenwerkers opkomen

7 januari 2016

Gemeente moet ook voor havenwerkers opkomen

Foto: Pixabay

Vandaag beginnen de havenwerkers hun staking in de containeroverslag. De SP vindt de werkgelegenheid in de haven niet alleen een zaak tussen bonden en werkgevers. Als aandeelhouder van het Havenbedrijf is de stad partij in het arbeidsconflict. Door te overwegen naar de rechter te stappen om de kosten van de stakingen te verhalen, kiest de stad bovendien eenzijdig voor de belangen van de werkgevers. SP-raadslid Tom Weerdmeester wil aanstaande donderdag dan ook een debat.

Vanmiddag rond de klok van drie beginnen de havenwerkers hun staking in de containeroverslag. Het geschil tussen de vakbonden en de werkgevers gaat over hoe om te gaan met de honderden mensen die hun baan dreigen te verliezen als de geautomatiseerde terminals op de Tweede Maasvlakte volledig in bedrijf gaan. De SP wil aanstaande donderdag in debat over de zaak, omdat het college als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf partij is in het geschil. Raadslid Tom Weerdmeester: 'Het Havenbedrijf overwoog naar de rechter te stappen om de kosten van de stakingen te verhalen. Hiermee kiest het onomwonden de kant van de werkgevers. Terwijl de stad ook de belangen van de werknemers in de haven zou moeten behartigen.'

De SP maakt zich, samen met de vakbonden, al langer druk over de werkgelegenheid in de haven. De aanleg van de Tweede Maasvlakte – een politieke beslissing – is altijd verkocht met het oog op groei. Die groei blijft echter uit en de nieuw aangelegde, geautomatiseerde containerterminals trekken werk weg bij de bestaande bedrijven. Bij het vaststellen van de toekomstvisie van het Havenbedrijf wees de partij hier al op en stelde vragen over het dreigend verlies van honderden banen. Weerdmeester: 'Wij zijn niet tegen het automatiseren van zwaar of vies werk, maar je kan de gevolgen van zo'n verandering niet eenzijdig bij de werknemers neerleggen. De vakbonden hebben prima plan voor de toekomst van de havenwerkgelegenheid. Daar zou meer naar geluisterd moeten worden. '

 

U bent hier