h

Sociale zaken en werk

Rotterdam macaber décor van gevoelloze gijzelingen

Mensen dreigen om de minste of geringste betalingsachterstand gegijzeld te worden: vooral arme Rotterdammers zijn hiervan de dupe. Een absurde ontwikkeling, vindt SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn

Lees verder
11 maart 2015

SP: niets staat eerlijk delen lokale lasten in de weg

Foto: Querien Velter/SP
De SP doet vandaag in de gemeenteraad van Rotterdam opnieuw een voorstel om de lokale lasten eerlijker te verdelen. Zo´n tachtig procent van de Rotterdammers gaat er met het SP-voorstel op vooruit. Een voorstel uit 2012 om de lasten te herverdelen werd nog door het college afgewezen omdat het wettelijk niet mogelijk zou zijn de grondslag voor de gemeentelijke belastingen te wijzigen. Deze juridische belemmering blijkt er niet te zijn, dus staat niets dit stadsbestuur nog in de weg om de lasten voor de armste Rotterdammers tot en met de lage middeninkomens te verlagen.Lees verder
10 maart 2015

Noodzaak SP Hulpdienst Rotterdam Bewezen

De eerste twee maanden van de Hulpdienst Rotterdam zijn niet zonder succes geweest. Enkele tientallen hulpvragen en klachten konden succesvol behandeld worden of de hulpvragers werden doorverwezen naar instanties die beter uitgerust waren om de vragen te behandelen. De telefoontjes en brieven waren zeer divers van aard; van huisuitzettingen tot mensen die compleet verdwaald raakten in de bureaucratische procedures rond uitkeringen en toeslagen. Twee onderwerpen gaven het vaakst aanleiding tot vragen of klachten: de afschaffing van de langdurigheidstoeslag en de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Lees verder
26 februari 2015

SP: gehandicapte parkeerders gelijk behandelen

De SP wil dat alle gehandicapten met een parkeerkaart gelijk behandeld worden. Nu kunnen mensen met een Europese kaart een vergunning aanvragen voor de hele stad. Ze kunnen hun auto dan ook kwijt op een normale plaats op straat, in het geval dat de gehandicaptenparkeerplaats bezet is. Houders van een Rotterdamse gehandicaptenparkeerkaart komen momenteel niet in aanmerking voor zo'n stadsbrede parkeervergunning. De partij wil dat het stadsbestuur dit verschil rechttrekt.

Lees verder
19 februari 2015

SP-motie 'zelf aanvragen beschut werk' aangenomen

Bij de behandeling van de verordeningen over de Participatiewet, de wet die regelt hoe mensen met een handicap aan het werk komen, werd vandaag een motie van de SP aangenomen. De SP-fractie diende verschillende voorstellen in.

Lees verder
19 februari 2015

Acht weken wachten op WMO onaanvaardbaar

De SP vindt het onaanvaardbaar dat mensen wel acht weken moeten wachten tot ze een intakegesprek krijgen voor het aanvragen van WMO hulp, voor bijvoorbeeld Vervoer op maat. Deze verontrustende signalen bereikten de SP de afgelopen weken. SP-raadslid Josine Strörmann heeft om opheldering gevraagd bij wethouder Hugo de Jonge.

Lees verder
19 februari 2015

Participatiewet keihard voor mensen met handicap

Vandaag behandelt de gemeenteraad een aantal verordeningen die gaan over re-integratie naar werk voor mensen die zelf niet zo makkelijk aan het werk komen. De Participatiewet zou zorgen voor veel extra banen, de zogenaamde Garantiebanen, voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Dat gaat niet gebeuren. En als helemaal niet op de manier waarop dit college hem uitvoert.

Lees verder
30 januari 2015

SP steunt V&D-medewerkers

De SP steunt het V&D personeel in hun strijd tegen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Daarom brachten SP'ers op 28 januari een bezoek aan de FNV-bijeenkomst voor personeel van winkelketen V&D. Deze winkelketen wil de lonen van haar medewerkers verlagen en de arbeidsvoorwaarden verslechteren. Wat de SP betreft is dat onrechtvaardig. Daarom gingen SP'ers langs bij de bijeenkomst om het personeel een hart onder de riem te steken.

Lees verder
22 januari 2015

College, neem zorgen havenarbeiders serieus

Neem de zorgen van de Rotterdamse havenarbeiders serieus en weeg hun belangen mee. Dat is eigenlijk eenvoudigweg wat de SP vraagt aan dit college. De werkgelegenheid staat onder druk, mede door de aanleg van de Tweede Maasvlakte, en het college en het Havenbedrijf lijken vooral oog te hebben voor winst- en groeicijfers. Voor je het weet staan degenen die het echte werk doen, de havenwerkers in de kou.

Lees verder
21 januari 2015

Inning marktgelden rampzalig voor kooplui

Foto: SP
De marktkooplui van de Afrikaandermarkt zijn boos. De stageld inning is overgegaan van Stadstoezicht naar de dienst Gemeentebelastingen, en dit is niet zonder problemen. De SP-fractie maakt zich zorgen en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.Lees verder

Pagina's

U bent hier