h

Sociale zaken en werk

22 november 2005

Bezuiniging schoolzwemmen; SP stelt vragen

We hebben begrepen dat er een grote kans is dat veel Rotterdamse scholieren vanaf volgend jaar hun diploma niet meer kunnen halen, omdat het ministerie van OCW het project SchoolZwemVangnetten dreigt stop te zetten. Hierdoor loopt Rotterdam een bijdrage van € 4.537.800 mis.

Lees verder
14 november 2005

Vraagtekens bij gezondheidsvoorlichting allochtonen

Minister Hoogervorst start in november met een nieuwe ronde voorlichting waaronder de voorlichting aan specifieke groepen zoals allochtone groepen. Theo Cornelissen vraagt B & W of het waar is dat de voorlichting in buurthuizen en moskeeën niet meer in de eigen taal wordt gegeven.

Lees verder
12 november 2005

Actie Noodrem op de centrum-markt

Met actiekraam en noodrem kaarten riep de SP Rotterdam bezoekers van de centrum-markt op mee te doen met de actie Noodrem. Veel mensen waren enthousiast over deze actie tegen het nieuwe zorgstelsel. "Goed dat jullie dit doen!".

Lees verder
1 november 2005

SP steunt staking Shell en NAM!

De SP Rotterdam deelde op maandag 31 oktober een solidariteitsverklaring uit bij de staking van Shell werknemers. De opkomst bij het hoofdkantoor in Pernis was groot. Zo’n 800 man productie- en kantoorpersoneel lieten een duidelijke waarschuwing horen. Directie! Handen af van ons pensioen! Beloofd is beloofd!

Lees verder
3 oktober 2005

SP trapt Rotterdamse actie tegen nieuw zorgstelsel af

De SP is een landelijke protestactie begonnen tegen het nieuwe zorgstelsel, dat op 1 januari wordt ingevoerd. Vanavond gaat SP-Tweede Kamerlid Agnes Kant in een politiek café van de VVD in debat over het nieuwe zorgstelsel met VVD-Kamerlid Schippers. Voorafgaand aan het debat, om 18.30, trapt Kant bij het Centraal Station de actie in Rotterdam af. Onder het motto 'Trek mee aan de noodrem!' verzamelt de partij zoveel mogelijk handtekeningen tegen de invoering van het stelsel.

Lees verder
24 augustus 2005

Bakkie leut met een scheutje solidariteit voor havenwerkers

Woensdagavond om 19.30 verzamelden havenarbeiders zich bij de poort van ECT Delta, om actie te voeren tegen het opzeggen van een internationaal verdrag over werk in de haven. Volgens de arbeiders en de FNV opent het opzeggen van het verdrag de deur naar een verslechtering van arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid en veiligheid.

Lees verder
17 juni 2005

Armoedebestrijding: GroenLinks, PvdA en SP vullen gaten in voorstel college

Aanstaande donderdag 23 juni wordt in de raadsvergadering de jaarrekening 2004 behandeld. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente heel wat geld heeft overgehouden, juist op het beleidsveld sociale zaken. Nadat GroenLinks, PvdA en SP op 12 mei een aantal voorstellen voor armoedebestrijding presenteerden (‘Meer armslag voor kansarmen’), kwam het college in juni met plannen die daar zeer goed bij aansluiten. Wij zijn daar erg tevreden over maar gaan toch de 23e twee moties indienen om een aantal zaken nog net iets beter te regelen.

Lees verder
2 juni 2005

Armoedebestrijding; wethouder omarmt eerdere voorstellen van SP, Groenlinks en PvdA

Om te komen tot 'meer armslag voor kansarmen'; hebben de gemeenteraadsfracties van SP, Groen Links en de PvdA op 12 mei jl. voorstellen gepresenteerd om te komen tot een ruimhartiger armoedebeleid in de stad Rotterdam. Wij wilden met dit voorstel het overschot van meer dan 60 miljoen euro op de armoedepot bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) en het voor 2005 voorziene overschot van tenminste 23 miljoen euro. De nood is hoog bij teveel Rotterdammers en er is dus alle reden voor een ruimhartiger beleid dan het wettelijk verplichte minimum van dit moment.

Lees verder

Pagina's

U bent hier