h

SP steunt staking Shell en NAM!

1 november 2005

SP steunt staking Shell en NAM!

De SP Rotterdam deelde op maandag 31 oktober een solidariteitsverklaring uit bij de staking van Shell werknemers. De opkomst bij het hoofdkantoor in Pernis was groot. Zo’n 800 man productie- en kantoorpersoneel lieten een duidelijke waarschuwing horen. Directie! Handen af van ons pensioen! Beloofd is beloofd!

De directie moet haar plan om de werkgeversbijdrage voor het vroegpensioen in te trekken van tafel halen, zo niet dan gaat Shell-Pernis down. Bovendien wordt de gaskraan in Den Helder voor 50 procent dichtgedraaid. Geen eenvoudig karwei, waarvoor de directie schoorvoetend toestemming heeft verleend. Ze gokken erop dat de
stakingsbereidheid niet al te groot zal zijn.

Wat is er aan de hand? Het najaarsakkoord van 2004 maakt vervroegde uittreding nog steeds mogelijk. De werkgevers hebben daar hun handtekening onder gezet. Nu lappen ze dat akkoord echter aan hun laars, de Shell voorop. De directie is ook niet tegen vervroegde uittreding, zolang de werknemers daar zelf maar voor dokken. Zo kunnen wij het ook. Dat wordt een dure sigaar uit eigen doos. Sigaren die de Shell wel makkelijk kan betalen, gezien de laatste kwartaalcijfers.

Wij zijn blij dat de werknemers van Shell voet bij stuk houden en zien geen enkele reden om de goede pensioenregeling te verslechteren. We hebben niet voor niks vorig jaar samen met de vakbonden massaal actie
gevoerd. Belofte maakt schuld!
SP steunt staking Shell en NAM!

U bent hier