h

Havenwerkgelegenheid moet wél een zorg van de gemeente zijn

23 november 2015

Havenwerkgelegenheid moet wél een zorg van de gemeente zijn

Foto: SP / www.freefoto.com

Afgelopen woensdag besprak de commissie EHMD de strategie voor de komende jaren van het Havenbedrijf Rotterdam. Als het aan de SP ligt maken gemeentebestuur en Havenbedrijf zich niet alleen zorgen over de ondernemers in de haven, maar net zo goed over de werknemers.

De werkgelegenheid in de Rotterdamse haven staat onder druk. Op de nieuwe Tweede Maasvlakte staan containerterminals waar het werk vooral door robots wordt gedaan: de oudere terminals, waar nog mensen werken, hebben het nakijken omdat de containermarkt niet zó erg gegroeid is dat er genoeg werk is op alle terminals. De overheid en het Havenbedijf zijn verantwoordelijk voor het creëren van deze overcapaciteit. Zij zijn dus ook verantwoordelijk voor de gevolgen: zo'n zevenhonderd banen staan op de tocht.

Goed moment om dit probleem aan de orde te stellen bij de bespreking van de Onderneminsstrategie Havenbedrijf Rotterdam afgelopen woensdag vond de SP. Daar dacht de wethouder echter anders over. Hij wil wel zijn best doen om de vastgelopen gesprekken tussen de vakbonden en de werkgevers over dit onderwerp vlot te trekken maar de bijzonder relevante, ingezonden vragen van het FNV wenste hij niet te beantwoorden in de commissie. SP-raadslid Tom Weerdmeester: 'Als aandeelhouder moet de wethouder net zo goed opkomen voor de werkers in de haven als voor de bedrijven. Ik heb dus dezelfde vragen van het FNV schriftelijk ingediend, dan móet hij ze wel openbaar beantwoorden. Dan kunnen we zien of dit stadsbestuur alleen de kant van de werkgevers vertegenwoordigt of ook opkomt voor de werknemers.'

De SP is niet per se tegen het overnemen van werk door robots, zeker niet als het zwaar of saai is. Maar dan zal je voor mensen wiens baan verloren gaat een fatsoenlijk alternatief moeten bieden. De FNV is wat dat betreft een eind op weg in het overleg met de bedrijven. Zo krijgen ouderen werktijdverkorting en is er een traject voor omscholing voor de havenwerkers. Knelpunt zit 'em er in dat het akkoord voor de hele haven zou moeten gelden, en niet alleen voor de Maasvlakte. Daarnaast willen de bonden een werkgelegenheidsgarantie tot 2024. Weerdmeester: 'De directeur van het Havenbedrijf noemt zulke eisen “niet van deze tijd”, maar het is juist iets uit het begin van de vorige eeuw dat werknemers zich maar aan de bedrijfspoort moesten melden om te vragen of er werk was. Een moderne haven zet zich in voor duurzaamheid, én voor duurzame arbeidsomstandigheden. Eventuele acties van de bonden zullen we dan ook steunen.'

U bent hier