h

Huisvesting

14 maart 2021

Ook de Rotterdamse SP wil bouwen voor starters en middeninkomens

Foto: Kees Jonker

Lees het artikel over bouwen voor starters en middeninkomens, geschreven door tijdelijk SP-gemeenteraadslid Kees Jonker.

Lees verder
9 maart 2021

SP verwelkomt het initiatief “Recht op de stad”

Het initiatief Recht op de Stad is een aanwinst voor Rotterdam vindt de SP. Eindelijk dringt het besef door dat als een gek slopen niet goed is voor de stad. Want dat is het gevolg van twintig jaar slecht rechts beleid. Het zorgt er alleen maar voor dat niemand een betaalbare woning kan krijgen in Rotterdam. Daarom komen de bewoners in opstand met het initiatief ‘Recht op de Stad’. De Rotterdamse SP: ‘Het moet nu maar een keer afgelopen zijn met bevolkingspolitiek en dom stedenbouwkundig beleid.’

Lees verder
8 maart 2021

Ook verzet tegen sloop in Schiebroek

Foto: SP Rotterdam

Bezorgde Schiebroekers hebben op zondag 7 maart de koppen bij elkaar gestoken. Zij willen geen sloop van hun woningen maar goed onderhoud door Vestia. De kerngroep is uitgebreid en er volgen binnekort meerdere bijeenkomsten. Anti-sloop activist Menno Janssen en SP-bestuurslid Wijnand Rijnders ondersteunen de bewoners.

Lees verder
11 januari 2021

Bewonerscommissie 'Behoud De Pompenburg' opgericht

Foto: SP Rotterdam

VVD-wethouder Bas Kurvers en projectontwikkelaar RED Company willen de robuuste flat 'De Pompenburg' met 226 sociale huurwoningen slopen om een paar dure torentjes te bouwen. Het merendeel van de bewoners, namelijk 73%, is juist voor het behoud van de flat. Daarom is gistermiddag de Bewonerscommissie 'Behoud de Pompenburg' opgericht in een openlucht bijeenkomst in de Doelstraat.

Lees verder
15 december 2020

Fazantstraat/Vogelbuurt bulldozert sloopplan Kurvers naar de gallemiezen

Foto: SP Rotterdam

De sloop van 216 woningen in de Fazantstraat en de Vogelbuurt is van de baan na protesten van bewoners. Morgen gaat de gemeenteraad verder praten over alternatieven in samenspraak met bewoners. De Rotterdamse woonvisie deugt niet. Langzaam maar zeker komen andere partijen er achter dat de sloopwoede van dit college schadelijk is voor Rotterdam. De bewoners van de Vogelbuurt zijn in opstand gekomen en hebben strijdvaardig protest gevoerd. Gefeliciteerd aan de bewoners van de Fazantstraat en de Vogelbuurt.

Lees verder
2 november 2020

Fazantstraat slopen? Ech nie Kurvers!

Foto: SP Rotterdam

Op het schoolpleintje midden in de Fazantstraat werd gistermiddag 1 november een corona-proof openlucht bijeenkomst gehouden door de SP. Actievoerder Menno Janssen, bestuurslid SP Rotterdam Wijnand Rijnders en fractiemedewerker Emin Basoglu waren naar de Fazantstraat/Vogelbuurt afgereisd.

Lees verder
20 oktober 2020

Sloop in Rotterdam. Don’t make it happen.

Foto: SP Rotterdam

SP Rotterdam lanceerde op 20 oktober een sloopkaart om de sloopwoede van het college inzichtelijk te maken. Op de afgelopen week door de gemeente gepresenteerde ‘bouwkaart’ staat onvolledige informatie. De dadendrang van ‘bouwen, bouwen, bouwen’ wordt voorafgegaan door grootschalige sloop van zo’n 12.000 sociale huurwoningen tot 2030.

Lees verder
9 november 2019

Bedenkelijk protest van vier R’damse woningcorporaties

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

Landelijk nieuws is het niet dat de vier grote woningcorporaties in Rotterdam naar de rechter stappen om te voorkomen dat minister Wiebes de door hen aangevraagde ‘sloopsubsidies’ openbaar wil maken. Gaat om aanvragen voor vermindering van de verhuurderheffing. Is in feite subsidie voor sloop of renovatie/samenvoeging van woningen. Geldt voor de slechtste delen van Rotterdam Zuid. Voor het mogen slopen van een woning is bijvoorbeeld 25.000 euro per huisnummer binnen te halen. Financieel uiterst interessant voor Woonstad Rotterdam, Havensteder, Vestia en Woonbron. 

Lees verder

‘Extra huurverhoging voor Vestia-huurders slecht plan’

De Huurdersraad Vestia is tegen het extra verhogen van de huren met 0,5 procent voor huurders in Rotterdam, Den Haag en Delft. De SP vindt het ook een slecht plan. 

Lees verder
23 oktober 2019

SP steunt Huurdersraad Vestia in strijd tegen extra huurverhoging

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

De Huurdersraad Vestia is tegen het extra verhogen van de huren met 0,5 procent in Rotterdam, Den Haag en Delft. Woningcorporatie Vestia wil haar huurders in deze drie gemeenten in 2021 en 2022 dit extra halve procent in rekening brengen. Het voornemen maakt deel uit van het onlangs verschenen, zogenoemde Verbeterplan. In dat plan van Vestia-directeur Arjan Schakenbos staat hoe de corporatie haar financiële positie de komende jaren moet gaan verbeteren. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier