h

Huisvesting

7 juli 2017

Rotterdam krijgt Deltaplan Grondwater

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Op voorstel van SP, gesteund door VVD en GroenLinks, krijgt Rotterdam een Deltaplan Grondwater. Daarover besliste zojuist de gemeenteraad. Wie de beelden ziet van de stad na een fikse hoosbui begrijpt dat er wat heel wat moet gebeuren om problemen met ondergelopen kelders en binnentuinen op te lossen. Daarom pleit de SP voor een actief grondwaterbeleid.

Lees verder
6 juli 2017

Oppositie doet stadsbestuur een 'offer they can't refuse'.

Foto: SP

De voltallige oppositie dient vandaag bij de bespreking van de Voorjaarsnota een gezamenlijk voorstel in om nog eens ruim 19 miljoen euro vrij te maken voor armoedebestrijding. Daarnaast stellen SP, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en NIDA voor de nota op veertien belangrijke punten te wijzigen.

Lees verder
6 juli 2017

Groen spoorboekje voor De Hofbogen

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Afgelopen tijd zijn er flinke stappen gezet in het opknappen van de Hofbogen. Maar bij verdere ontwikkelingen van het dak is de gemeente afhankelijk van de opstelling van de eigenaren, Hofbogen BV en ProRail. Er is momenteel geen geld om verdere stappen te kunnen zetten in het vergroenen van het dak. Daarom vraagt de SP bij de Voorjaarsnota het college met de eigenaren tot een plan te komen waarbij het dak gefaseerd zijn gewenste groene invulling kan krijgen.

Lees verder
4 juli 2017

SP: Sociaal en duurzaam moeten hand in hand gaan

Foto: SP / teknologisk.dk

Vandaag bespreekt de raad de voorjaarsnota. Of eigenlijk het gedoogakkoord dat is gesloten nadat ChristenUnie/SGP zich heeft aangesloten bij het stadsbestuur. Nadat SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn kort was ingegaan op de nieuwe politieke situatie, diende hij een serie concrete voorstellen in. Deze zorgen er samen voor dat de overgang naar duurzaam in Rotterdam ook sociaal verloopt. Die omslag is noodzakelijk, maar alleen als ook de Rotterdammers met de laagste inkomens hiervan kunnen profiteren, heeft 'ie kans van slagen.

Lees verder

‘Schneider schuift problemen op het bordje van wethouder Visser’

Het plotse vertrek van wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) brengt ook zijn collega-wethouder Adriaan Visser (D66) in een lastig parket. Die zal zich vanavond nu helemaal alleen moeten verdedigen in het uiterst verhitte raadsdebat over de Waterfront-fraude.

Lees verder

Oppositie: Schneider ontloopt zijn verantwoordelijkheid voor debacle Waterfront

De oppositie heeft geen goed woord over voor het voortijdige aftreden van Leefbaar-wethouder Ronald Schneider. Als reden voor het bijltje erbij neerleggen, geeft Schneider de nieuwe politieke situatie. Onzin, zeggen PvdA, SP en GroenLinks. Zijn politieke lot was ook zonder de overstap van Anfal naar de oppositiepartij al getekend. Dat meldt RTV Rijnmond.

Lees verder
23 juni 2017

Laat volkstuinders niet de dupe worden van traagheid wethouder

Foto: Edwin de Voigt

Al drie jaar wachten de Rotterdamse volkstuinen op een nieuw plan van het college voor het beheer van hun complexen. Vanaf 2018 moet dit definitief geregeld zijn, maar pas nu ligt er een visiestuk ter advisering bij de gebiedscommissies, met nog vele haken en ogen. De Algemene Vereniging van Volkstuinders Nederland (AVVN) is bereid het beheer en de verhuur over te nemen. De SP vreest echter dat, met zo weinig tijd, het achterstallig onderhoud bij de nieuwe beheerder over de schutting gegooid gaat worden. De SP wil zo snel mogelijk opheldering van de wethouder en vraagt samen met de PvdA het debat aan.

Lees verder
20 juni 2017

Wat gaat er gebeuren met de bewoners van de Mijnkintbuurt?

Foto: Harm Haverman/SP

De tweede helft van mei zijn we met grote aantallen de Mijnkintbuurt ingetrokken. In de Mijnkintbuurt in de Tarwewijk gaat gemeente Rotterdam 168 woningen aankopen en slopen. Deze woningen zijn veelal in particulier bezit. Nog los van wat er voor terugkomt, vraagt de SP zich af hoe er wordt omgegaan met de huidige bewoners.

Lees verder

Rotterdam verkoopt Wijkpaleis Middelland: buurtinitiatief staat op straat

Het Wijkpaleis in Rotterdam-West heeft straks geen onderdak meer. De gemeente heeft het pand verkocht zonder na te denken over een alternatief voor deze spil in de wijk.
RTV-Rijnmond besteedde gisteren aandacht aan het debacle.

 

Lees verder

HBO'er kom hier wonen!

 

Een Rotterdamse woningcorporatie probeert laagopgeleide huurders te weren uit een appartementencomplex om een meer gemengde buurt te krijgen. Onacceptabel, vinden D66, GroenLinks en SP. De gemeente Rotterdam heeft de corporatie op de vingers getikt na vragen van het AD

Lees verder

Pagina's

U bent hier