h

Huisvesting

6 augustus 2005

Schriftelijke vragen: Voorbereidende activiteiten sloop kop Klein Trapezium en de milieueisen

Geacht college,
Onlangs ontvingen wij een brief van 28 juli jl. van de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC) gericht aan wethouder Bolsius. In deze brief wordt wethouder Bolsius er aan herinnerd dat hij, tijdens de behandeling van Masterplan Nieuw Crooswijk op de raadsvergadering van 5 maart, beloofde dat er niet zal worden gesloopt voordat het bestemmingsplan en het bouwplan met de toebehorende milieueisen is zeker gesteld.

Lees verder
6 juni 2005

Hordijkervelders ‘grensverleggend’ bezig

De Complexcommissie Hordijkerveld houdt op woensdagmiddag 8 juni 2005 om 16.30 uur een ludieke actie. Men gaat de bewoners van de zeven flats die gesloopt moeten worden met flat en al naar Barendrecht verhuizen dit door middel van een grensverlegging. Aan deze actie zullen ook Theo Cornelissen, gemeenteraadslid voor de SP, Rik Schonenberg, lid van Provinciale Staten voor de SP en een aantal Barendrechtse burgers meedoen. De grensverlegging begint om 16.30 uur op het grasveld tussen de twee Prinsendijkflats.

Lees verder

Pagina's

U bent hier