h
19 augustus 2019

Geheimzinnigheid rond fluwelen aanpak van ex-topman Havensteder

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl
25 juli 2019

Vestia nog veel dieper in de zorgen

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

Het weer gezondmaken van Vestia dreigt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in de problemen te brengen. Er is veel meer financiële steun voor de noodlijdende woningcorporatie nodig dan tot nog toe werd gedacht.

Lees verder
23 juli 2019

Humanitas Huisvesting gered door Woonbron, maar verspilde miljoenen

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) stond van oktober 2013 tot juli 2019 onder verscherpt toezicht als ‘gevolg van voorziene risico’s voor de financiële continuïteit’.

Lees verder
15 juli 2019

Mega-salarissen voor directeuren van Rotterdamse woningcorporaties

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

De directeuren van de vier grote Rotterdamse woningcorporaties hebben toch eigenlijk niet te klagen. Ja, ze hebben te klagen over de kritiek die ze krijgen. Maar niet over hun bezoldiging, die ze vorig jaar kregen. 

Lees verder
9 juli 2019

Het heft in eigen hand: SP Rotterdam pleit voor sociaal beleid dichtbij de mensen.

Foto: SP Rotterdam / Aart van Zevenbergen

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota 2019 hield SP Rotterdam fractievoorzitter Aart van Zevenbergen een pleidooi voor sociaal beleid dichtbij de mensen. Hierbij zijn er een tiental moties ingediend waarover 11 juli gestemd zal worden.

Lees verder
5 juli 2019

Wijbenga geeft deel vertrekpremie terug, maar behoudt 15 mille

Foto: onbekend / Dagblad010

Het gebaar van Bert Wijbenga om het grootste deel van zijn gouden handdruk terug te geven aan zijn oude werkgever, woningcorporatie Woonbron, is heel nobel. De VVD-wethouder maakte donderdag 4 juli bekend dat hij 33.000 euro terugbetaalt. Het gaat om pensioenpremies, waarmee enig gegoochel is uitgehaald.

Lees verder
3 juli 2019

Succesvol verzet tegen SyRI in Rotterdam: gebruik digitale opsporingsinstrument gestaakt

Foto: Hans Goosen / SP Rotterdam

Het Rotterdamse college stopt met de verdere toepassing van SyRI in Rotterdam. In maart had de Rotterdamse SP-fractie het digitale systeem SyRI op de agenda gezet en de bezwaren met betrekking tot SyRI met de raad gedeeld. We hebben toen gepleit voor uitstel en afstel van de SyRI onderzoeken. Helaas was er vier maanden geleden geen meerderheid voor, maar nu gaat Burgemeester Aboutaleb er toch een stokje voor steken. De bewoners uit Bloemhof en Hillesluis zijn namelijk in verzet gekomen tegen SyRI met als resultaat de stopzetting van SyRI in Rotterdam. De Rotterdamse SP-fractie is verheugd dat de SyRI onderzoeken in Bloemhof en Hillesluis zijn gestaakt.

Lees verder
2 juli 2019

Aboutaleb en de SyRI schaamte

Foto: Luc Schol / Aart van Zevenbergen

De bewoners van de wijken Bloemhof en Hillesluis op Rotterdam-Zuid zijn in verzet tegen de rigoureuze middelen die zijn ingezet om fraude aan te pakken. De gemeente is van plan om met een interventieteam bij 1 op de 10 huishoudens uit Bloemhof en Hillesluis langs te gaan onder de noemer van de wijkgerichte aanpak. De bewoners zijn boos en gekwetst dat burgemeester Aboutaleb heeft gekozen voor dit nieuwe, geheime systeem om specifiek sociale zekerheidsfraude te bestrijden in deze twee wijken.

Lees verder
30 juni 2019

Er is altijd wel iets aan de hand bij ‘onze’ Rotterdamse woningcorporaties

Foto: Kees Jonker / kjonker.blogspot.nl

Het springt op rood, het springt op groen, bij de Rotterdamse woningcorporaties is altijd wel wat te doen. Een opsomming van enkele actuele lopende zaken.

Lees verder
27 juni 2019

Onderzoek naar ontslagvergoeding Wijbenga; ook Feenstra in beeld

Foto: Onbekend / Dagblad010

De Autoriteit Woningcorporaties gaat onderzoeken of de ontslagvergoeding, die toenmalig directeur Bert Wijbenga vorig jaar van Woonbron meekreeg bij zijn overstap naar het Rotterdamse gemeentebestuur, door de beugel kan. Woordvoerder Ernst Koelman van de Autoriteit Woningcorporaties kan nog geen uitsluitsel geven of de verstrekte vergoeding rechtmatig was. Want: “We moeten dit eerst onderzoeken”.

Lees verder

Pagina's