h

Solliciteer voor het campagneteam!

7 oktober 2021

Solliciteer voor het campagneteam!

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en als afdeling zijn we op zoek naar een groep strijdbare kaderleden die verantwoordelijkheden op zich willen nemen. Hiervoor heeft het bestuur een opzet gemaakt voor een campagneteam, die je hieronder kan vinden.

Als SP lid kan je solliciteren voor dit campagneteam. Het bestuur zal alle sollicitaties inventariseren en hier een team uit vormen. Je kan solliciteren door je naam, motivatie en eventuele CV naar rotterdam@sp.nl te sturen, inclusief de functie waarvoor je solliciteert. Je hebt als lid tot uiterlijk 17 oktober om te solliciteren, dus wees er snel bij als je interesse hebt! Voor verdere vragen kan je ook mailen naar rotterdam@sp.nl.

Functies in het campagneteam: 

Social-media

De functie social-media omvat: 

 • Leiding geven aan het groepje vrijwilligers voor social-media
 • Het schrijven van een campagneplan rondom social-media
 • Leiding geven aan het social-media offensief van de afdeling en het overzicht hierover houden 
 • Oproepen aanleveren voor het delen van social-mediaposts aan de verantwoordelijke communicatie
 • Het produceren van content en dit delegeren waar dat kan naar de groep vrijwilligers. 

Campagneleider

De campagneleider is verantwoordelijk voor: 

 • Het overzicht houden over de campagegroep en hun taken 
 • Tussen campagneteamvergaderingen in, samen met één ander lid van het afdelingsbestuur of het campagneteam, knopen doorhakken over zaken die acuut zijn. Dit om te garanderen dat er snel gehandeld kan worden in een situatie die niet samenvalt met het campagneteamoverleg. Bijvoorbeeld: een mediacrisis waar snel antwoord op moet komen of een acuut probleem met financiering of levering 
 • De campagneteamoverleggen voorbereiden en leiden
 • Functioneren als aanspreekpunt naar de leden en de buitenwereld toe voor algemene zaken die niet specifiek te koppelen zijn aan een ander campagneteamlid. 
 • Het overzicht houden over de debatten van kandidaten en relevante bijeenkomsten waar we als SP in campagnetijd bij aanwezig moeten zijn. 

Kloppen en markten 

De functie kloppen en markten omvat: 

 • Het coördineren en plannen van de fysieke klopacties en marktaanwezigheid
 • Het schrijven van een campagneplan voor kloppen en markten
 • Het aansturen van vrijwilligers met interesse voor dit campagnewerk
 • Het overzicht houden over het materiaal voor kloppen en markten
 • Oproepen aanleveren voor kloppen en markten aan de verantwoordelijke communicatie

Fysieke prikacties

De functie fysieke prikacties omvat: 

 • Het coördineren en plannen van fysieke prikacties, deze bedenken
 • Het schrijven van een campagneplan voor fysieke prikacties
 • Het aansturen van vrijwilligers met interesse voor fysieke prikacties
 • Het overzicht houden over het materiaal voor fysieke prikacties 
 • Oproepen aanleveren voor fysieke prikacties aan de verantwoordelijke communicatie

Debatten en bijeenkomsten

De functie debatten omvat: 

 • Een planning maken en het overzicht houden over wanneer er relevante debatten of bijeenkomsten zijn voor kandidaten.
 • Kandidaten koppelen aan debatten, uitnodigingen bijhouden. 
 • Contact met de kandidaten onderhouden over de debatten.
 • Campagnebijeenkomsten organiseren voor de leden van de SP 
 • Opkomst regelen bij debatten en deze data communiceren naar de verantwoordelijke communicatie.

Flyer en posterdistributie

De functie flyer en posterdistributie omvat:

 • Het coördineren van de flyer en posterdistributie
 • Het maken van een plan voor distributie
 • Het aansturen van een vrijwilligersgroep flyeraars en posteraars
 • Het overzicht houden over het materiaal voor flyers en posters
 • Het communiceren van data van verspreiding naar de verantwoordelijke communicatie

Financiën

De functie financiën omvat: 

 • Het overzicht houden over de penningen
 • Besluiten maken rondom geld en financiën in samenspraak met het campagneteam
 • Het maken van de begroting voor de campagne

Communicatie

De functie communicatie omvat: 

 • Het organiseren van de communicatie via de nieuwsbrief en andere kanalen voor campagne-activiteiten
 • Het bijhouden van de campagne-agenda
 • Een aanspreekpunt zijn voor andere campagneteamleden voor communicatie naar leden

U bent hier