h

Geen misstanden meer in de bijstand!

22 september 2021

Geen misstanden meer in de bijstand!

Foto: SP Rotterdam / SP Rotterdam

Vandaag heeft wethouder Moti het zwartboek Misstanden in de Bijstand ontvangen. Rotterdammers hebben de wethouder aangesproken op het falend bijstandsbeleid. Met het beleidskader ‘Mensenwerk’ heeft de wethouder het tot doel gemaakt om bijstandsgerechtigden te benaderen als gelijkwaardige gesprekspartner. De ervaringen van werkzoekenden zeggen wat anders. Bijstandsgerechtigden worden pijnlijk verrast, vernederd en niet gelooft. 

Sem Ceylan zat vroeger in de bijstand, nu komt ze op voor mensen die door de bijstand in de knel zitten. Sem: “ Doel van de participatiewet is iemand die een bijstandsuitkering heeft zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Je hebt mensen die wel willen werken, maar helaas niet kunnen omdat ze ziek zijn of hun kinderen ziek zijn of een andere reden en toch worden deze mensen gedwongen tot het uiterste. Targets halen vind men belangrijker.”

Rotterdammers worden bekneld in de bijstand. Bijstandsgerechtigden ervaren dat zij niet eenduidig over hun rechten en plichten worden geïnformeerd. Er worden eisen gesteld, waarvan vooraf niet goed duidelijk wordt gemaakt dat deze verplichtingen zijn en waar de consequentie van een korting aanhangt. Ook worden er maatregelen genomen die de privacy van mensen schaadt. Zo lijkt het afleggen van een ‘verklaring niet erkend kind’, waarvoor een DNA-onderzoek nodig is, te worden opgelegd als verplichting. Krijgen mensen niet altijd toestemming om naar het buitenland te reizen om dierbaren te begraven. En lijken onaangekondigde huisbezoeken gewoon te zijn.

In samenwerking met Rotterdammers die in de bijstand hebben gezeten of momenteel zitten, eist de SP dat Rotterdammers in de bijstand meer lucht krijgen door onder andere € 500 per maand bij te kunnen verdienen. De dwang tot controles werkt de negatieve bejegening in de hand. Praktijken als onaangekondigde huisbezoeken moeten stoppen. Bijstandsgerechtigden moeten ook de regie kunnen nemen. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat een klacht over een contactpersoon door de persoon in kwestie wordt behandeld.

Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: “Met onze aanbevelingen maakt de SP duidelijk wat volgens ons de menselijk maat zou moeten zijn. ”

In de raad zetten we verdere stappen.  

Reactie toevoegen

U bent hier