h

Sociale zaken en werk

14 september 2017

Verkoop Eneco is snelle winst boven duurzaamheid en banen

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Het stadsbestuur van Rotterdam stelt voor om de aandelen in energiebedrijf Eneco te verkopen. De SP vindt het om meerdere redenen geen goed idee om te gaan voor het snelle geld. Dat is niet goed voor de duurzame omschakeling en niet voor de werkgelegenheid. Het publieke belang wordt opgeofferd aan blinde marktideologie.

Lees verder
7 september 2017

Hoop voor werknemers Magis010

Foto: Edwin de Voigt

Magis010-werknemers kunnen blijven werken op de huidige manier. Met een meerderheid van stemmen is de SP-motie hierover aangenomen in de gemeenteraad. Magis010 biedt werk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De SP is heel blij met deze overwinning voor de werknemers.

Lees verder

Aanvalsplan voor Schiebroek-Zuid laat nog even op zich wachten

Piet Koole (SP) vindt het conceptplan van aanpak 'ambtelijk gezien een topstuk', zoals hij het noemt. "Maar als gebiedscommissielid wil ik dat er een stuk op tafel ligt wat niet uitgaat van wat er is toegezegd, maar een plan dat aan kan tonen dat er de komende jaren extra aandacht nodig is voor dit gebied. Die motivatie en dat uitgangspunt mis ik in het stuk."

Lees verder
6 juli 2017

Oppositie doet stadsbestuur een 'offer they can't refuse'.

Foto: SP

De voltallige oppositie dient vandaag bij de bespreking van de Voorjaarsnota een gezamenlijk voorstel in om nog eens ruim 19 miljoen euro vrij te maken voor armoedebestrijding. Daarnaast stellen SP, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en NIDA voor de nota op veertien belangrijke punten te wijzigen.

Lees verder
4 juli 2017

SP: Sociaal en duurzaam moeten hand in hand gaan

Foto: SP / teknologisk.dk

Vandaag bespreekt de raad de voorjaarsnota. Of eigenlijk het gedoogakkoord dat is gesloten nadat ChristenUnie/SGP zich heeft aangesloten bij het stadsbestuur. Nadat SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn kort was ingegaan op de nieuwe politieke situatie, diende hij een serie concrete voorstellen in. Deze zorgen er samen voor dat de overgang naar duurzaam in Rotterdam ook sociaal verloopt. Die omslag is noodzakelijk, maar alleen als ook de Rotterdammers met de laagste inkomens hiervan kunnen profiteren, heeft 'ie kans van slagen.

Lees verder
15 juni 2017

Werknemers Magis 010 mogen niet op straat belanden

Foto: Liesbeth Hoogenboom

De werknemers van Magis 010 mogen niet op straat belanden. Dat blijft de inzet van de SP als de dreigende sluiting eind van de maand verder besproken wordt in de commissie. Vandaag hield raadslid Josine Strörmann hiervoor al een vurig pleidooi in raad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier