h

Hoop voor werknemers Magis010

7 september 2017

Hoop voor werknemers Magis010

Foto: Edwin de Voigt

Magis010-werknemers kunnen blijven werken op de huidige manier. Met een meerderheid van stemmen is de SP-motie hierover aangenomen in de gemeenteraad. Magis010 biedt werk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De SP is heel blij met deze overwinning voor de werknemers.

De gemeente wil het contract met Magis010 per 1 januari 2018 beëindigen. SP-raadslid Josine Strörmann: ´Dat zou een ramp zijn voor een groot deel van deze mensen die dan op straat komen te staan. Voor anderen zou het alweer, na de Omij, OMR en Magis010 een verandering zijn van werkplek, collega's en werkgever. Niet echt makkelijk voor voor deze kwetsbare groep. Met deze aangenomen motie wordt de aanbesteding opengesteld voor Magis010 zelf, en dat geeft hoop.´

De gemeente moet nu een aanbesteding uitschrijven voor het hele pakket van Magis010 met daarin de jaarlijks 720 werkervaringplaatsen, de gemeentelijke opdrachten, de kwekerij en de jaarlijkse arbeidsplaatsen voor tenminste 140 vrijwilligers en 50 licht tot zeer kwetsbare cliënten (WMO/WLZ indicatie).

U bent hier