h

Voor hetzelfde geld een sociaal Rotterdam, inclusief en duurzaam

9 november 2017

Voor hetzelfde geld een sociaal Rotterdam, inclusief en duurzaam

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Vandaag bespreekt de Rotterdamse gemeenteraad de begroting voor 2018. Die brengt weinig groot nieuws, dus diende SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn een aantal moties in om het beleid flink bij te stellen. Daarna schetste hij een beeld hoe je met hetzelfde geld wel voor een sociaal, duurzaam en inclusief Rotterdam kan zorgen, waarbij het vertrouwen in de mensen voorop staat.

De Kleijn verwoordde het als volgt: 'De identiteit van deze stad kenmerkt zich steeds meer met de term ‘superdiversiteit’. Er is geen bepalende cultuur en identiteit waaraan nieuwkomers zich kunnen of zouden moeten aanpassen. Sowieso is het idee dat er een superieure cultuur de dood in de pot als het gaat om in essentie diverse samenlevingen. Dat werkt spanningen, haat en verdeeldheid in de hand, waarbij mensen elkaar de schuld gaan geven.'

'Behalve de toon van het debat, die steeds harder werd, is er niet veel gebeurd. Maar dat betekent ook dat we vier jaar lang niks positiefs hebben gedaan om de voorwaarden te versterken en te scheppen om uit die super diverse melting pot in ieder geval een gemene deler te halen die deze stad enorm versterkt en verder kan versterken, namelijk dat we met alle verschillen in cultuur, religie en achtergrond een identiteit met elkaar delen: we zijn allemaal Rotterdammers en de stad is van ons allemaal.'

Vertrouwen in mensen

'Als je mensen die bijstand, hulp en zorg nodig hebben benadert als halve fraudeurs, als je burgers met goede ideeën van het kastje naar de muur stuurt, als je jongeren - zeker die met een migratie-achtergrond – beschouwt als een probleem, als een risico, als je voorzieningen voor burgers als wijkcentra en stadswinkels sluit, als je Rotterdammers de prijs voor duurzaamheid laat betalen terwijl de kolencentrales hun rook mogen blijven uitbraken, dan voedt je wantrouwen. Wantrouwen van Rotterdammers tegenover hun stadsbestuur. Maar je zet ook de bijl aan de wortel van de solidariteit. Je schept een klimaat waarin ieder aan zichzelf denkt, een klimaat van wantrouwen van mensen onder elkaar, op basis van kleur of afkomst. Deze stad, kortom, moet meer vertrouwen hebben in zijn eigen mensen en onze begrotingsvoorstellen sluiten daarbij aan.'

Vandaag waren de stemmingen over alle ingediende voorstellen. Een aantal van de SP zijn er overgenomen. Zo kan de loempiakraam op het Zuidplein zijn zaak voortzetten. Ook de volkstuinders kunnen even vooruit: ze mogen overnachten op het complex en de tuinen blijven ook toegankelijk voor minima.

Toekomst voor het Schieblock
Een beslissing over de toekomst van het Schieblock wordt uitgesteld tot na de verkiezingen in maart 2018. Dit tot blijdschap van de SP die hier op aandrong bij de wethouder. SP-raadslid Pieter Schol wil dat er een goed plan op tafel komt waar de zittende creatieve en culturele huurders een belangrijke rol spelen. 'In een volgend college is er veel meer kans dat er een plan komt waar de zittende huurders en de stad echt bij gebaat zijn. Een nieuw zielloos blok kantoren en woningen is het laatste wat de stad nodig heeft.'

Schol heeft meer reden tot vreugde: dankzij de SP gaat het Rotterdamse onderwijs aan de slag met het aanbieden van programmeerlessen op basisscholen. Die zijn onmisbaar om de kinderen in Rotterdam klaar te stomen voor de 21ste eeuw.

Tot slot wordt een pilot met dimbare LED-verlichting verder uitgerold en moet het college er op aandringen dat de salarissen van de directie van de Bank Nederlandse Gemeenten omlaag gaan tot ze vallen onder de Wet Normering Topinkomens.

 

U bent hier