h

Zuid alleen vooruit met socialer beleid

7 juni 2016

Zuid alleen vooruit met socialer beleid

Foto: commons.wikimedia.org / commons.wikimedia.org

“Over het algemeen lopen de resultaten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) tot nu toe achter bij de voornemens of zijn onbekend.” Dat concludeert de Rotterdamse rekenkamer in haar onderzoek na vier jaar NPRZ. De SP-fractie in Rotterdam vindt het hoog tijd dat het roer op zuid om gaat.

Fractievoorzitter Leo de Kleijn: “Het NPRZ is een machteloos bureau. Bovendien stelt de club van Marco Pastors zich te vaak tegenover de bewoners van Zuid op. Wat we nodig hebben is een coalitie die naast en met de bewoners opkomt voor sociale verbeteringen en meer kansen, met name voor jongeren.”

De Kleijn is niet verbaasd dat de rekenkamer in haar rapport vaststelt dat de resultaten van NPRZ mager zijn. “Op alle zogenaamde pijlers, werk, onderwijs en wonen, hebben ook de bewoners van Rotterdam Zuid last van de landelijke en gemeentelijke bezuinigingen. Hogere huren, afbraak van sociale zekerheid, minder banen en stageplekken. Essentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen worden voor veel mensen onbereikbaar. Het aantal gezinnen op Zuid dat te maken heeft met zeer problematische schulden neemt niet af, maar toe. Groeit in Rotterdam als geheel een op de vier kinderen op in armoede, in sommige wijken op Zuid is dat nog veel erger. Misschien wel de helft. Vind je het dan gek dat de 'resultaten achterblijven'?

Een schrijnend voorbeeld van de klungeligheid van NPRZ is volgens de SP de ´Top ouders van Zuid´, een afsluiting van een reeks bijeenkomsten om ouders een lesje opvoeden te geven. De opkomst was zeer laag, het publiek bestond louter uit professionals. Er was geen kinderopvang geregeld voor de veelal alleenstaande ouders waar het allemaal voor bedoeld was.

De SP vindt dat het huidige NPRZ opgedoekt kan worden. Tegelijkertijd wil de partij juist wel extra investeren in Rotterdam Zuid. “Werken aan stage-plekken en echte banen voor jongeren op Zuid. Extra geld voor zorg, welzijn en schuldhulpverlening. Opknappen en energiezuinig maken van slechte woningen, zonder dat ze te duur en onbereikbaar worden voor de huidige bewoners. En vooral: doe het samen met de huidige bewoners van Zuid! Dat is wat de SP voorstelt. Kortom, zuid komt alleen vooruit met socialer beleid.”

De rekenkamer doet een aantal zinvolle aanbevelingen aan het NPRZ-bureau en het college van B&W. Het is tekenend voor de arrogantie van de directeur NPRZ, Marco Pastors, dat in hun reactie op het rapport op geen enkele manier ingegaan wordt op de kritiek en de aanbevelingen van de Rekenkamer.  De SP-fractie zal in de raad de aanbevelingen van de rekenkamer steunen.

Een jaar geleden heeft de SP een sfeerrapport over de betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke organisaties bij het NPRZ aangeboden aan het College van B&W. Deze is hieronder bijgevoegd.

U bent hier