h

Cultuur en sport

1 februari 2017

Sporten op afstand: een illusie van olympische proporties

Donderdag 2 februari is de laatste discussie in de gemeenteraad over het verzelfstandigen van het Rotterdamse sportbedrijf. De gemeentelijke dienst Sport wordt zo gezegd 'op afstand gezet' als het aan de wethouder ligt. De SP vindt deze beslissing een zeer slecht en vooral overbodig plan.

Lees verder
24 november 2016

Cultuurplan: Stichting Formaat gered!

Het Rotterdamse cultuurplan is aangenomen door de gemeenteraad. Het plan dat gaat over de verdeling van cultuursubsidies voor de periode tussen 2017 en 2020. Het belangrijkste uitgangspunt voor de SP is dat cultuur in Rotterdam bereikbaar is voor alle Rotterdammers. De Rotterdamse SP-fractie stemde in met het plan nadat de grootste bezwaren waren weggenomen met voorstellen van de SP.

Lees verder
10 november 2016

32 voorstellen voor een beter Rotterdam

Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Rotterdam de begroting voor 2017. Op hoofdpunten gaven we eerder deze reactie op het stuk. Hoofdpunten daarbij zijn het bestrijden van de armoede en de schulden van vele Rotterdammers. Daarnaast geven we liever geld uit om de stadswijken op te knappen. Liever dan weer geld steken in het centrum met het opknappen van de Coolsingel. Tot slot is er nog veel werk aan de winkel als we de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs willen halen. Maar omdat de begroting eigenlijk over alles gaat, deden we de afgelopen weken nog veel meer voorstellen. Je vindt ze hieronder in het kort en helemaal onderaan als bijlage als volledige moties.

Lees verder
6 oktober 2016

Cultuur: SP let wel op de kleintjes

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Gisteren besprak de commissie in de eerste ronde het Cultuurplan 2017-2020. In dit plan staat welke instellingen onder welke voorwaarden hoeveel subsidie krijgen de komende jaren. Wat de SP betreft houden we vast aan de uitgangspunten die vorig jaar met de cultuursector zijn afgesproken. Nu het plan van het college er ligt, lijken die uitgangspunten soms door de achterdeur verdwenen, ten nadele van de cultuursector zelf. Vooral de kleine wijkinitiatieven moeten het onderspit delven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier