h

Overwinning voor Rotterdamse speeltuinen

31 augustus 2017

Overwinning voor Rotterdamse speeltuinen

Foto: SP

Bij de laatste commissievergadering van ZOCS over de speeltuinen heeft wethouder Visser een aantal verrassende toezeggingen gedaan. Tot vreugde van de SP en de vele Rotterdamse speeltuinen. SP-raadslid Josine Strörmann stelde een aantal rake vragen waardoor de wethouder overstag ging.

Nadat belangenvereniging Vers en speeltuinvereniging WiffelWaffel hun woordje hadden gedaan, vroeg SP-raadslid Josine Strörmann wethouder Visser het hemd van het lijf. De SP zat einde juni met een groot aantal speeltuinen rond de tafel en wist daarom precies wat de grootste pijnpunten waren.

De wethouder leek overtuigd en kwam met een aantal toezeggingen. De resultaten van het onderzoek onder speeltuinen, dat twee jaar geleden werd gedaan, zijn niet de leidraad voor een subsidietoekenning of de hoogte daarvan, de subsidie-aanvraag is dat wel. Alle speeltuinen kunnen een aanvraag doen. Daar leek het even niet op. In de aanvraag kunnen zaken die nu, twee jaar later, wezenlijk anders zijn dan de resultaten van het onderzoek specifiek worden aangedragen. Dat geldt ook voor het aanvragen van betaald toezicht. De aanvraag kan tot half november worden ingediend. Ook wordt er door de gemeente ondersteuning geboden in het zoeken naar fondsen.

Het wijkprofiel zal niet doorslaggevend zijn, aldus de wethouder, hierdoor zouden speeltuinen in armere buurten met aangrenzende dure buurten buiten de subsidieboot vallen, zoals bij speeltuin WiffelWaffel in Schiemond dat naast het rijkere Lloydkwartier gelegen is. Er zal nu dus meer maatwerk geleverd worden.

Tenslotte kan speeltuin De Wielewaal gewoon een aanvraag indienen, dat staat los van het 'politiek getinte' advies van de Charloisse gebiedscommissie. Waarin werd vermeld dat de geteisterde buurt te weinig kinderen zou kunnen bedienen. Dit terwijl er in de verre omtrek geen alternatief is.

SP-raadslid Josine Strörmann: 'We zijn als SP zeer verheugd met deze toezeggingen en we zullen er dan echt op toezien dat de wethouder zich hier aan houdt. Om het helemaal in orde te maken zal ik tijdens de begrotingsbehandeling nog een apart voorstel doen om betaald toezicht voor alle speeltuinen te regelen.'

 

U bent hier