h

Rotterdam krijgt Deltaplan Grondwater

7 juli 2017

Rotterdam krijgt Deltaplan Grondwater

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Op voorstel van SP, gesteund door VVD en GroenLinks, krijgt Rotterdam een Deltaplan Grondwater. Daarover besliste zojuist de gemeenteraad. Wie de beelden ziet van de stad na een fikse hoosbui begrijpt dat er wat heel wat moet gebeuren om problemen met ondergelopen kelders en binnentuinen op te lossen. Daarom pleit de SP voor een actief grondwaterbeleid.

Het regent vaker en harder en dat geeft in delen van een versteende stad als Rotterdam problemen. Tel daarbij op dat boeren in de buurt misschien een ander grondwaterpeil nodig hebben dan de stadsbewoners. Dat onze stad ver beneden zeeniveau ligt en dat – toch – tegelijkertijd verschillende buurten juist last hebben van een veel te láge grondwaterstand. Je kan op je vingers natellen dat een evenwichtige oplossing nog behoorlijk ingewikkeld is. Raadslid Querien Velter is blij dat er een Deltaplan komt. 'Bewonersgroepen, waterschappen en experts worden bij elkaar gebracht om samen een Deltaplan Grondwater te ontwikkelen. Zo komen de huidige stand van zaken, de verschillende belangen en oplossingen goed in beeld. Bovendien is er een goed overzicht van praktijkvoorbeelden uit andere steden, die ook kunnen worden meegenomen.'

In een poging het grondwaterpeil te reguleren startte de gemeente onlangs een pilot in de Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier. Daar wordt in de toekomst het regenwater niet langer door het riool afgevoerd, maar via het grondwater, mede met hulp van een drainagesysteem. Velter: 'Die casus gaf aan dat er nog veel onduidelijkheid bestaat. Over de gevolgen van de gekozen oplossingsrichting maar ook over wie waarvoor verantwoordelijk is, organisatorisch en financieel. Het is goed om ook deze ervaringen mee te nemen bij het maken van een plan om Rotterdam 'grondwaterbestendig' te maken. Ik ben blij dat dat er nu komt.'

U bent hier