h

De Occupy-beweging groeit en bloeit

23 oktober 2011

De Occupy-beweging groeit en bloeit

Afgelopen zaterdag 22 oktober werd er ook in Rotterdam een protestmars gehouden, tegen de graaicultuur en het huidige Nederlandse kabinet. De mars werd georganiseerd door Occupy Rotterdam.
Ruim 150 mensen gaven gehoor aan de oproep en vormde een opvallende stoet door de binnenstad.

Occupy_mars
copyright: IPAFoto.nl 2011

De stemming zat er goed in, zelfs de politie ´occupy-de´ mee, "wij horen ook bij de 99 procent!" Ook de Alliantie voor Solidariteit was aanwezig. Hun soep deed het goed bij het bezettende publiek na afloop van de mars.

De Occupy-beweging verspreidt zich als een olievlek. Het aantal steden dat wereldwijd meedoet is in een week tijd gestegen van 1400 naar 2120 steden. Ook in Nederland doen al meer dan 15 steden mee. Naast Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn er bewegingen in bijvoorbeeld Nijmegen en Groningen.
De Occupy-ers verzetten zich tegen de graaicultuur en de macht van de banken. Zij vinden dat de verkeerde mensen de crisis betalen en willen dat de maatschappij veranderd. "Wij zijn de 99%!"

Occupy_mars
Occupy-mars door de binnenstad van Rotterdam

In Rotterdam wordt part-time bezet van twaalf uur 's middags tot elf uur 's avonds. Wat zorgt voor veel positieve aandacht van het winkelend publiek. De occupy-ers worden voorzien van eten, drinken en zelfs bloemen.
De Alliantie voor Solidariteit ondersteunt de Occupy-beweging. Mensen van de alliantie, waaronder veel SP'ers uit Rotterdam, zijn vaak te vinden op het Beursplein. De alliantie zorgde voor tenten, ondersteunt met eten en tijdelijke opslag en morele steun.

Komt u vooral kijken op Beursplein, om te praten, discussiëren en helpen de beweging te versterken. Deze gemotiveerde groep mensen, jong en oud, verdienen onze steun! Heeft u bijvoorbeeld nog een oude partytent met zijwanden staan graag mailen of bellen met Ineke Palm:
( info@alliantievoorsolidariteit.nl of 06-511 110 73).

Voor meer informatie over Occupy Rotterdam ga naar de website.

Occupy-beweging ook in Rotterdam

Solidariteitsplein: Laat de rijken de crisis betalen!

U bent hier