h

Hoe groen is de SP en hoe rood is GroenLinks?

20 december 2009

Hoe groen is de SP en hoe rood is GroenLinks?

Hoe groen is de SP en hoe rood is GroenLinks, dat was een goede vraag die vorige week zondag werd opgeworpen door columniste Anne Rose Hermer, die de laatste aflevering van SP aan Boord met een scherpe column over sloopgekte inleidde. Thema's die aan de orde kwamen, waren groen en huisvesting. Maar wie groen zegt, zegt ook milieu en op dat thema kwamen de grotere verschillen tussen beide partijen aan het licht.

SP met GroenLinks aan tafel

Betaalbare huisvesting
GroenLinks-kandidaat Judith BokhoveZowel SP als GroenLinks zijn het eens dat er veel minder rigoureus gesloopt moet worden in de stad. Sloop en nieuwbouw moet veel meer in samenspraak met de bewoners gebeuren. Judith Bokhoven, nieuw op nummer vier van de kandidatenlijst van GroenLinks ziet een probleem als er te veel goedkope woningen worden gebouwd, dat veroorzaakt scheefwonen: wonen in een huis dat goedkoper is dan bij je inkomen zou passen. Ze stelt dat – als mensen dat willen – ze een wooncarriere moeten kunnen maken in de eigen wijk. Met dat laatste is SP-kandidaat Kevin Levie het roerend eens maar diverse geluiden in de zaal – waarvoor veel ruimte was dit keer – ontkrachtten terecht de mythe van het scheefwonen. Waarom zou iemand met een hoog inkomen per se duur moeten wonen? actieve Crooswijker Jan SchotDaarnaast is in de afgelopen jaren het percentage van het inkomen dat men kwijt is aan woonlasten sowieso al drastisch gestegen.
In het publiek Jan Schot, actieve bewoner in Crooswijk: “De term scheefwonen is bedacht om iedereen in een duurdere woning te kunnen schoppen. Onder mensen met een laag inkomen is er nog steeds woningnood.”

Groen en dierenwelzijn
SP-raadslid Josine StrörmannSP-raadslid Josine Strörmann houdt vervolgens een gloedvol betoog voor het vervangen van al het onderhoudsvrij groen en éénjarigen in stenen bakken voor interessantere planten. Voor kinderen moeten er meer ruige speelplekken komen, bij de aanplant moet ook veel meer rekening worden gehouden met de kleine dieren en insecten in de stad en last but not least: wanneer kan eindelijk het kunstgras op de Coolsingel worden opgerold en teruggegeven aan wethouder Bolsius? GroenLinks-lijsttrekker Arno Bonte onderschrijft het verhaal, maar wijst erop dat 'groen' een bevoegdheid van de deelgemeentes is. Waarbij hij opmerkt dat het in de deelgemeentes waar GroenLinks het voor het zeggen heeft, beter met het groen gesteld is. Hij geeft toe dat het wel een kwestie van lange adem is: “Er is een ecologisch maaibeleid ingevoerd, maar vervolgens versloft dat weer in sommige deelgemeentes. Strörmann ziet liever centrale regie vanuit de Coolsingel met een aparte portefeuille 'groen en dierenwelzijn bij één wethouder. dame uit Noord, bezorgd om de Noordplein-bomenEen dame in de zaal, al jaren actief in het oude Noorden, merkt op dat het gevaar dreigt dat er tientallen bomen op het Noordplein onnodig gaan sneuvelen voor een parkeergarage die onder het plein moet komen. Bonte, net als Strörmann bomenridder, zegt toe er alles aan te doen om dat te voorkomen.

Milieu
Wie over groen spreekt, komt automatisch op het thema milieu, een wat heikeler onderwerp voor GroenLinks: zij wisten niet tegen te houden dat er twee kolencentrales op de Tweede Maasvlakte gebouwd gaan worden. En al doorredenerend stemt de partij daarom ook in met CO2-opslag, zoals in Barendrecht: de extra uitstoot van de kolencentrales moet tenslotte gecompenseerd worden... en dat kan door het op te slaan.
“De wereld op z'n kop,” vindt lijsttrekker SP-Leo de Kleijn “door in te stemmen met de CO2-opslag geef je de grote energiebedrijven de gelegenheid hun vervuilende fossiele brandstoffen op te stoken. En dat is dan vooralsnog goedkoper voor ze dan investeren in écht duurzame energie. Zo zullen investeringen in zonne- en windenergie langer op zich laten wachten.”

Ike TeulingTwijfels zijn er ook aan de haalbaarheid van het Rotterdam Climate Initiative, dat door dit college op de rails is gezet. Er zijn weliswaar stappen gezet op het gebied van led-verlichting, duurzaamheid van de gemeentegebouwen en het gemeentelijk wagenpark, groene daken en zonnecollectoren worden gesubsidieerd, maar is het voldoende om de 50 procent reductie van CO2 ook te gaan halen?
Hasna El MaroudiVanuit de zaal is de twijfel van meerdere kanten te horen: “Los van het feit of je CO2 moet opslaan onder een woonwijk, wat ga je doen als CO2-opslag niet of niet voldoende blijkt te werken. Want die is essentieel om de doelstelling te halen...”
Duidelijk is dat GroenLinks en de SP de komende periode moeten knokken voor een echt groen en duurzaam milieubeleid.


Hoe rood is GroenLinks en hoe groen is de SP?
column uitgesproken door Anne-Rose C. Hermer

Dat is min of meer de vraag die vanmiddag centraal staat. Maar wie van deze twee partijen moet je benaderen als er bij je om de hoek een megalomaan gevaarte gebouwd dreigt te worden dat je niet ziet zitten? De SP? GroenLinks? Of allebei? En tot wie moet je je als burger wenden als je van je woningcorporatie de volgende denkbeeldige brief ontvangt:

Geachte huurder,

Zoals u als trouwe klant weet, zijn wij een modern bedrijf. Dat wil zeggen dat participatie van bewoners bij ons hoog in het vaandel staat. Daarom willen wij u in dit stadium al laten weten dat er de komende jaren in uw buurt veel gaat veranderen. De wijk zal een revitaliseringsproces doormaken dat zijn weerga niet kent.
Wij kunnen u garanderen dat de buurt prachtig wordt opgeknapt. Er zal veel aandacht voor de buitenruimte zijn. Niet alleen wat nieuw straatmeubilair en een struikje erbij. Nee. Meer uitstraling, meer klasse. Want als je van een wijk een diamant wilt maken, dan moet je de tijd nemen om hem te slijpen totdat hij aan alle kanten fonkelt.

Maar wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Daarom delen wij u mede dat uw betaalbare, goed onderhouden woning waar niets aan mankeert net als de rest van het huizenblok zal worden gesloopt. Dit gebeurt om plaats te maken voor hoogbouw van minimaal 50 en maximaal 80 meter hoog met voornamelijk luxe vijf- en zes kamerappartementen.
Mocht u het eventueel op prijs stellen om in de wijk te blijven wonen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Joost Grafdelver. Hij is bereikbaar tijdens kantooruren van 09.00 uur tot 17.00 uur. Niet op donderdag, want dan heeft Joost zijn papadag. We raden u ook af om tegen sluitingstijd te bellen. Joost gaat tegenwoordig wat eerder weg omdat de buslijn naar zijn woonplaats deels is wegbezuinigd. Die zou niet rendabel zijn. Als Joost zijn aansluiting van 17.37 uur mist, kan hij niet meer naar huis en moet hij bij zijn ouders op de keukenvloer slapen. Ze hadden een logeerkamer in hun vorige woning. Maar daar konden ze na de renovatie niet meer naar terugkeren vanwege de huurverhoging. En wij begrijpen dat onze medewerkers liever in hun eigen comfortabele bed slapen. Wij zijn immers een modern bedrijf. Daarom geven wij u ook een e-mailadres van Joost Grafdelver.

Het staat u natuurlijk vrij om zelf een andere woning te zoeken. Maar Joost Grafdelver is bereid u door te verwijzen naar zijn collega’s die u kunnen helpen met het zoeken naar een passende woning in het Rijnmondgebied.

Wij hopen u, als trouwe huurder, hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. U kent onze slogan: ‘De klant staat centraal’.

Hoogachtend,

Uw verhuurder

Daar sta je dan als huurder. Er gonsden al wat geruchten, maar het kon toch niet waar zijn dat je woning zomaar gesloopt werd? En met wie moet je contact zoeken, behalve dan met Joost Grafdelver?

In ieder geval had Joost zich het beste tot Arno Bonte kunnen wenden. Deze ongekroonde koning persberichten verzenden, en dat bedoel ik positief, zou er ongetwijfeld een persbericht én een straal vragen aan het college tegen aan gooien als de laatste bus plotseling om 17.37 uur vertrekt. Kortom: een gemiste kans van Joost. Dat kunnen de bewoners beter aanpakken.

Op zich hoeft sloop- en nieuwbouw niet slecht te zijn. In delen van Spangen vertelden bewoners me destijds dat ze dolblij waren dat sommige woningen eindelijk gesloopt werden. “Meid, dat waren konijnenhokken die zich woning mochten noemen”, meldde een Spangenese die meteen bijval kreeg van medebewoners.
En in Spangen was er niet veel verzet tegen de sloop en nieuwbouw, maar wel tegen de tijdsduur. Locaties die op de wachtlijst staan om gesloopt te worden trekken verkeerde figuren aan.

De gedachte achter de toevoeging van wat grotere, duurdere woningen in een wijk hoeft niet verkeerd te zijn. Politici en beleidsmakers zien al jaren met lede ogen aan dat tweeverdieners die een gezin willen stichten vertrekken omdat ze in de wijk hun wooncarrière niet voort kunnen zetten. Ze willen wel blijven, maar er is niets dat geschikt is. Daarom was het geen wonder dat er voor de wooncomplexen Schieoevers 1 en 2 in Spangen redelijk snel kopers gevonden waren. Goed, het woord kredietcrisis moest nog uitgevonden worden. Maar het voorzag in een behoefte, ook omdat het om redelijk bereikbare prijzen ging.
Het gaat pas fout als beleidsmakers niet op de vraag inspelen, maar uit eigen beweging bepalen dat er in een buurt duurdere woningen moeten komen. Dan krijg je de situatie waarbij mensen die graag in de wijk wonen uit hun betaalbare woning vertrekken voor de komst van dure leegstaande woningen die niemand wil hebben of kan betalen. Crooswijk, Vreewijk, de bewoners van Samen1Blok zijn een van de bekendste voorbeelden.

Maar wie bel je naar aanleiding van de denkbeeldige sloopbrief? Bel je zodanig laat dat Joost Grafdelver zijn bus mist? Of toch maar een paar telefoontjes en e-mails richting politiek? Bewoners van de Lijnbaanflats kregen het voor elkaar om álle partijen tegen het plan te krijgen. De commissie Fysiek, Buitenruimte en Sport nam zelden zo’n unaniem standpunt in als bij dit onderwerp. Actievoeren en de politiek inschakelen kan dus effectief zijn.

Maar wat zijn de verschillen tussen de partijen die zich vandaag presenteren? Hoe rood is GroenLinks en hoe groen is de SP? Dat laatste weten we. Een tomaat heeft immers een groen takje. En hoe staat het met GroenLinks? Als er een mast voor je deur wordt geplaatst die daar niet past, dan zit je geramd bij de SP én GroenLinks. Bij een nieuw bouwproject wil GroenLinks weten hoeveel groen er komt, en de SP hoe hoog de huren worden. Bovendien zal de SP, indien mogelijk, meestal het wegwerken van achterstallig onderhoud prefereren boven een uitgebreid renovatietraject met bijbehorende huurverhoging.

Duurzaam slopen is nu eenmaal een stuk makkelijker dan duurzaam bouwen. En hoe levensloopbestendig zijn je woning en je gezondheid eigenlijk als je vlakbij een CO2 opslag woont? Hoe verhoudt dit zich tot het Rotterdam Climate Innitiative? En wat als er een college komt dat van het Rotterdam Climate Innitiative in een papieren tijger wil veranderen? Of vinden de SP en GroenLinks dat het al een papieren tijger is? Hoe denken beide partijen over bepaalde kwesties? Dat zijn de vragen die vanmiddag centraal staan. Ik wens de deelnemers aan het debat een behouden vaart.


Aan boord met de PvdA: "Armoede aanpakken niet 'ouderwets' maar keihard nodig" (23-11-2009)
SP aan boord met D66: wie bepaalt cultuur en bestuur? (10-11-2009)
SP aan boord met CDA: Wie speelt op het middenveld? (14-10-2009)

U bent hier