h

SP aan boord met D66: wie bepaalt cultuur en bestuur?

10 november 2009

SP aan boord met D66: wie bepaalt cultuur en bestuur?

Vorige week ging de SP aan boord met D66. Dit keer ging het in het driewekelijkse politiek café over de vraag voor wie het culturele aanbod van de stad moet zijn en wie dat aanbod bepaalt en maakt en of deelgemeentes democratie juist bevorderen of tegenwerken.

columnist Sander de KramerSander de Kramer trapte het debat af met een column waarin hij keihard afrekende met deelgemeentes en de bestuurders, die hij neerzette als een 'meute mekkeraars' die nog het meest aan de rijdende rechter deden denken: terwijl de crisis door het land waart, maakt men zich druk over de wijkbieb en de wijkbus. En wie verzint het om in deelgemeente Feijenoord ergens een bord neer te hangen dat zegt 'verboden te voetballen'?

SP-fractievoorzitter Theo Coskun en D66-burgerraadslid Brenda Dirkse

Cultuur
Nadat de toon was gezet trapten SP-fractievoorzitter Theo Coskun en D66-burgerraadslid Brenda Dirkse de discussie af over het culturele klimaat in de stad. Dat zou benedenmaats zijn, met alle gratis festivals. Zowel Coskun als Dirkse zijn het hier niet mee eens en vinden het getuigen van een minderwaardigheidscomplex in dit opzicht tegenover Amsterdam.
Coskun: “Rotterdam is de afgelopen jaren enorm cultureel gegroeid. Steeds beter wordt gebruik gemaakt van de creatievelingen in de stad al kan dat nog wel beter.” Dat dat beter kan beaamt Dirkse: “Nu wordt ook nog veel geld gegeven aan grote horecabazen en vastgoedmensen die zich met cultuur bemoeien, terwijl het geld zou moeten gaan naar beginnende kunstenaars met goede ideeen.” “En waarom wordt er bij het zoeken van een plaats voor een Urban Culture Podium eerst gezwaaid met een zak met geld nog voordat er een goed plan ligt?” Vult Coskun aan. Dirkse ergert zich eraan dat over een bedrag van een paar duizend euro bezuinigen of niet ellenlang in de raad geneuzeld wordt, maar dat echt grote bedragen vaak als hamerstukken doorgaan.”

Verschil tussen de partijen is er ook. De SP gaat uit van cultuur van, met en voor de mensen die nu in de stad wonen. Van hun kracht moet worden uitgegaan. Als dat nieuwe mensen trekt naar de stad, dan is dat prima maar geen must. D66 kijkt ook naar specifieke groepen mensen die je zou kunnen aantrekken met het cultuurbeleid in de stad.

Kevin Levie en Salima Belhaj

Deelgemeentes
Als het gaat over deelgemeentes en democratie blijken pas goed de verschillen tussen beide partijen. Daar waar D66 gelooft in vertegenwoordigende democratie 'laat politici het werk doen – dat doen ze consciëntieus en met inzet -, er is voldoende ruimte voor inspraak', wil de SP de Rotterdammers meer te zeggen geven over vooral de eigen woonomgeving.
De SP wil van de deelgemeentes af, om ze te vervangen door niet-politieke wijkraden. De Rotterdammers zouden zich hierover per referendum moeten kunnen uitspreken. De opmerking van D66 dat zo'n referendum hierover een oneigenlijk gebruik van het instrument referendum was, valt minder goed bij SP-organisatiesecretaris en beoogd nummer 3 op de lijst bij de komende raadsverkiezingen Kevin Levie: “Aan zo'n verzoek tot een referendum gaat natuurlijk een hele discussie vooraf, zoiets komt niet uit de lucht vallen. En die discussie zou dan door de gehele stad gevoerd moeten worden, niet alleen in de gemeenteraad.”

debat met de zaalSP'ers komen zelden mensen tegen die blij zijn met de deelgemeentes, reden om na te denken over een alternatief. En D66-fractievoorzitter Salima Belhaj en de zaal plaatsen een aantal kanttekeningen waar over na te denken valt: Wijkraden kosten, net als deelgemeentes, ook geld en hoe voorkom je dat een soort superambtenaren de baas gaan spelen over de wijkraden? Een aantal gasten geeft aan bij hun streven om een wijkpark te maken op de plaats van de Noordsingelgevangenis veel steun te ondervinden van de deelgemeente. SP-raadslid Leo de Kleijn merkt op dat 'ie dat waardeert van de deelgemeente, maar dat de uiteindelijke beslissing toch bij de raad aan de Coolsingel ligt. Zo springen de voors en tegens heen en weer, zonder dat men het eens wordt.

In het slotrondje om te onderzoeken waarin D66 en SP overeenkomen en verschillen, komen nog een aantal thema's naar voren waarover het debat gevoerd had kunnen worden. Daar waar D66 pleitbezorger is van het liberalisme op economisch terrein, kan de SP die vrijzinnigheid vanmiddag eigenlijk alleen delen op het gebied van cultuur. Van de doorgeslagen liberalisering naar allerlei zaken die de overheid zou moeten waarborgen moet de partij niets hebben. Maar samengewerkt wordt er ook, zoals in het comité Rotterdam voor Gaza en ook op het gebied van veiligheid, een ander onbesproken thema van de middag, zijn SP en D66 het vaak eens: Rotterdam moet af van z'n repressiebeleid, in z'n drang om alles vast te leggen en te regelen. Rotterdam moet meer vertrouwen hebben in de mensen in de stad.

De volgende editie van 'SP aan boord' is zondag 22 november van 15.00 uur tot 17.00 uur met de PvdA met Jantine Kriens en Peter van Heemst op hotelboot H20-hotel in de Wijnhaven.

SP aan boord met het CDA: wie speelt er op het middenveld?

U bent hier