h

Aan boord met de PvdA: "Armoede structureel aanpakken niet 'ouderwets' maar keihard nodig!”

23 november 2009

Aan boord met de PvdA: "Armoede structureel aanpakken niet 'ouderwets' maar keihard nodig!”

Gisteren discussieerde de SP aan boord van hotelboot H2O met de PvdA over armoede en integratie. SP-lijsttrekker Leo de Kleijn kruiste de degens met de nummer drie op de PvdA lijst, wethouder Jantine Kriens. De nummer vier van de SP lijst, Saïd Afalah nam het op tegen fractievoorzitter Peter van Heemst. De Kleijn: "Om de armoede in de stad te bestrijden is er zowel landelijk als lokaal een forse omslag nodig van een neoliberale naar een sociale politiek. Dat kan alleen met de SP."

SP-lijsttrekker Leo de Kleijn

Ondanks economische voorspoed is het aantal mensen in Rotterdam dat kampt met armoede en een structureel gebrek aan inkomen de afgelopen vier jaar niet afgenomen. Dat is niet alleen een schande voor een rijk land als Nederland, het doet ook het ergste vrezen voor de komende jaren, met de gevolgen van de economische crisis. De koopkracht van mensen met een minimum inkomen is de afgelopen dertig jaar fors gedaald terwijl de rijken hun zakken vulden.

Om dat te repareren is een stevig gemeentelijk armoede beleid keihard nodig, maar onvoldoende vond de Kleijn: "Lokaal kunnen we de ergste gaatjes vullen met schuldhulpverlening, vrijstelling van lokale lasten en extra bijstand voor bijzondere uitgaven. Maar het blijven lapmiddelen. Rotterdam moet aan de slag voor een eerlijker inkomensverdeling en verhoging van het minimum."

PvdA-wethouder KriensJantine Kriens vond dat 'ouderwets'. Het gaat volgens haar vooral om het bieden van maatwerk zoals het PvdA-CDA-GL-VVD college dat de afgelopen vier jaar in gang zette. "We hebben een prima collectieve ziektenkostenverzekering voor minima, we investeren in schuldhulpverlening en hebben ervoor gezorgd dat drieduizend dak- en thuislozen weer greep hebben op hun eigen leven." Allemaal gemeentelijke maatregelen die volgens de Kleijn steeds konden rekenen op steun van de SP en deels ook op voorstel van de SP-fractie gerealiseerd zijn. "Maar het is en blijft onvoldoende. De armoede is niet afgenomen en het aantal klanten van de voedselbank juist toegenomen. De PvdA en de SP kunnen elkaar wellicht vinden in het beter benutten van de mogelijkheden van goed lokaal armoedebeleid, ook al blijven we het oneens over wat er structureel nodig is op armoede te bestrijden."

Uit de zaal komen reacties van mensen die zelf met de dienst Sociale Zaken te maken hebben. Zij hekelen de bureaucratie van de dienst, de onmogelijkheden om in de bijstand een echte studie te volgen “je kan een cursus-je solliciteren krijgen” en de reïntegratiebureaus die niets doen om de mensen naar werk te bemiddelen en daar wel heel veel geld voor vangen.

PvdA-fractievoorzitter Van Heemst: “Stem SP”
Het debat over integratie nam een draai naar het onderwerp arbeidsdiscriminatie. Nog steeds komen – lager én hoog opgeleide – allochtonen maar moeilijk aan een baan. Ook bij de gemeente zelf werken in de wat hogere functies maar nauwelijks wat sinds kort 'nieuwe Nederlanders' heten. Een motie die de SP onlangs indiende om arbeidsdiscriminatie in de stad tegen te gaan, werd niet door de PvdA ondersteund.
Saïd Afalah: “En door de toon van het debat in de raad tussen Leefbaar en PvdA worden mensen eerder uit elkaar gedreven dan dat ze begrip voor elkaar krijgen.”

Vragensteller in de zaalUit de zaal kwamen veel vragen over het linkse gehalte en de ideologische veren van de PvdA. PvdA-fractievoorzitter Peter van Heemst trok deze conclusie: “Als je wat aan het grote geheel wil veranderen, dan moet je landelijk SP stemmen.”

De laatste editie van 'SP aan boord' is zondag 13 december van 15.00 uur tot 17.00 uur met GroenLinkser Arno Bonte op hotelboot H20-hotel in de Wijnhaven.

SP aan boord met D66: wie bepaalt cultuur en bestuur? (10-11-2009)
SP aan boord met CDA: Wie speelt op het middenveld? (14-10-2009)

U bent hier