h

Huisbezoeken: 'Stadsbestuur blijft grondrechten met voeten treden'

21 december 2007

Huisbezoeken: 'Stadsbestuur blijft grondrechten met voeten treden'

Veel aanbevelingen van de Rotterdamse ombudsman over huisbezoeken zijn door het stadsbestuur overgenomen. Het Rotterdamse stadsbestuur heeft ondanks grote weerstand en veel bravoure, moeten toegeven dat de Rotterdamse ombudsman en de SP op belangrijke punten gelijk hadden. Maar het stadsbestuur gaat volgens SP-fractievoorzitter Theo Cornelissen niet ver genoeg. Drie moties van SP en D66 kregen onvoldoende steun. Daardoor blijft het college de grondrechten van mensen met voeten treden.

SP-fractievoorzitter Theo Cornelissen Theo Cornelissen: 'Natuurlijk zijn wij blij dat de stedelijke interventieteams qua grootte teruggebracht worden naar twee mensen. De schandelijke situatie dat mensen soms overvallen werden thuis door wel acht of tien mensen, heeft nu lang genoeg geduurd. Wij hebben met D66 dan ook een motie ingediend die ervoor moest zorgen dat ook de deelgemeentelijke teams teruggebracht werden naar twee personen. Idioot genoeg kreeg die motie enkel en alleen steun van D66 en de SP. Zelfs GroenLinks stemde tegen.'

Hetzelfde geldt voor twee andere moties van SP en D66. Met een van de moties wilde de SP regelen dat mensen altijd schriftelijke toestemming moeten geven voordat hun huis betreden wordt. Cornelissen: 'Het is gewoon een overtreding van de rechten van mensen om die toestemming niet te geven. Als SP wezen we er maanden geleden al op dat volgens een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die toestemming vooraf absoluut noodzakelijk is. Het gaat zelfs nog verder: er moet sprake zijn van informed consent: mensen moeten weten waarvoor ze toestemming geven. Ze moeten dus goed voorgelicht worden.'

De SP is van mening dat de relatie tussen burger en overheid goed geregeld moet worden. De burger moet goed beschermd worden en de overheid moet zich aan de wet en aan grondrechten van mensen houden. De derde motie van de SP ging erover dat huisbezoekers altijd verslag moeten doen van wat zich in een woning heeft afgespeeld. Cornelissen: 'Nu gebeurt het veel te vaak dat er allerlei dingen in een woning gebeuren waar mensen later niets meer mee kunnen. Mensen hebben het recht op correcte dossiervorming en moeten ook achteraf kunnen zeggen: 'Nee, dit is anders gegaan.' En mensen hebben het recht klachten in te dienen. Dat wordt met een verslag gemakkelijker gemaakt. Maar helaas werd ook dit voorstel afgewezen.'

De SP blijft daarom vinden dat de huisbezoeken zoals ze nu in Rotterdam plaatsvinden in strijd zijn met de wet en met algemeen geldende normen.

SP houdt voet bij stuk: stop de huisbezoeken
Meldpunt Interventieteams

U bent hier