h

Coronacrisis

31 mei 2020

Laat een stille ramp geen vergeten geschiedenis worden

Foto: SP

Gemiddeld een keer per week loop ik van huis naar het SP-afdelingspand aan de Gaffelstraat. Daarbij passeer ik altijd verzorgingshuis De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade. In de rookruimte van de recreatiezaal zit steevast een van de mannelijke bewoners. Een vriendelijk knikje in het passeren als groet van herkenning volgt van beide kanten.

Lees verder
16 mei 2020

Aan de frontlinie: interview met horeca-medewerker

In deze nieuwe reeks interviews spreken we als afdeling Rotterdam mensen die tijdens deze coronacrisis doorwerken. We laten de werkende mens die onze samenleving draaiende houdt aan het woord en luisteren naar hun problemen en ergernissen over ons economisch systeem en het kabinetsbeleid. In dit interview laten we iemand aan het woord uit de horecasector. Aangezien er in dit interview kritiek wordt geleverd op een werkgever is de naam van de geïnterviewde weggelaten.

Lees verder
6 mei 2020

Het coronavirus benadrukt de noodzaak voor goede huisvesting van vluchtelingen

Foto: Ineke Palm

Het coronavirus grijpt wereldwijd in steeds grotere mate om zich heen. Hoewel de virusuitbraak in Europa een rustiger verloop lijkt te krijgen, stijgt wereldwijd het aantal mensen dat besmet is harder dan ooit. Vooral in vluchtelingenkampen, waar tienduizenden mensen dicht op elkaar zitten zonder voldoende medische zorg, bestaat een groot risico op rampzalige uitbraken. Nu is daarom de noodzaak groter dan ooit om de vluchtelingenkampen te sluiten en de vluchtelingen te huisvesten.

Lees verder
27 april 2020

SP start actie tegen huurverhoging ‘0 is genoeg’

Foto: SP

Vandaag viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

Lees verder
22 maart 2020

De economie is leidend in de Corona-aanpak, en het zal levens kosten

Foto: SP

Het Corona-virus woekert in Nederland, met alle gevolgen van dien. Er is tot nu toe nog niet gekozen voor een lockdown, al wordt het ook niet uitgesloten. Er is gekozen voor het opbouwen van groepsimmuniteit; het virus maximaal controleren en zo gecontroleerd te laten verspreiden door de bevolking om ervoor te zorgen dat de zorg niet oververhit raakt, en de ouderen en zwakkeren minder kans lopen om ziek te worden. Het idee is om hiermee het normale leven zo veel mogelijk door te laten gaan.

Lees verder

U bent hier