h

Opinie

6 juli 2021

Waarom is de neoliberale leer in de economie een luchtfietstheorie?

Tjeerd de Boer schreef voor SP Rotterdam een artikel over waarom de neoliberale leer een luchtfietstheorie is. Hij zal later vaker artikelen schrijven voor SP Rotterdam. Wil jij ook een artikel publiceren op onze site? Stuur dan een mail naar rotterdam@sp.nl.

Lees verder
3 juli 2020

Democratisering van de huisvesting - dak boven het hoofd, eten op tafel

Foto: Mw007 / Wikipedia

Onze huizenmarkt is in crisis. De vrije sector is onbetaalbaar en de sociale wachtlijst is ontoegankelijk. Terwijl de wachtlijsten en huren stijgen, komen steeds meer mensen in de problemen.

Lees verder
31 mei 2020

Laat een stille ramp geen vergeten geschiedenis worden

Foto: SP

Gemiddeld een keer per week loop ik van huis naar het SP-afdelingspand aan de Gaffelstraat. Daarbij passeer ik altijd verzorgingshuis De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade. In de rookruimte van de recreatiezaal zit steevast een van de mannelijke bewoners. Een vriendelijk knikje in het passeren als groet van herkenning volgt van beide kanten.

Lees verder
6 mei 2020

Het coronavirus benadrukt de noodzaak voor goede huisvesting van vluchtelingen

Foto: Ineke Palm

Het coronavirus grijpt wereldwijd in steeds grotere mate om zich heen. Hoewel de virusuitbraak in Europa een rustiger verloop lijkt te krijgen, stijgt wereldwijd het aantal mensen dat besmet is harder dan ooit. Vooral in vluchtelingenkampen, waar tienduizenden mensen dicht op elkaar zitten zonder voldoende medische zorg, bestaat een groot risico op rampzalige uitbraken. Nu is daarom de noodzaak groter dan ooit om de vluchtelingenkampen te sluiten en de vluchtelingen te huisvesten.

Lees verder
22 maart 2020

De economie is leidend in de Corona-aanpak, en het zal levens kosten

Foto: SP

Het Corona-virus woekert in Nederland, met alle gevolgen van dien. Er is tot nu toe nog niet gekozen voor een lockdown, al wordt het ook niet uitgesloten. Er is gekozen voor het opbouwen van groepsimmuniteit; het virus maximaal controleren en zo gecontroleerd te laten verspreiden door de bevolking om ervoor te zorgen dat de zorg niet oververhit raakt, en de ouderen en zwakkeren minder kans lopen om ziek te worden. Het idee is om hiermee het normale leven zo veel mogelijk door te laten gaan.

Lees verder

U bent hier