h

College verspreidt onjuiste informatie over De Wielewaal

13 september 2018

College verspreidt onjuiste informatie over De Wielewaal

Nieuw college, nieuwe kans voor de Wielewaal? Blijkbaar niet want voor de zoveelste keer lijkt de het stadsbestuur weinig geïnteresseerd in de waarheid. In een brief van de wethouder Kurvers staan een aantal feitelijke onjuistheden. Ook lijkt de wethouder niet van plan te zijn om collegedoelstellingen na te streven. Samen met 50Plus, Denk en Partij voor de Dieren zijn er schriftelijke vragen gesteld.

In de brief van 12 september jl. wordt gesteld dat het door de bewoners van de Wielewaal opgestelde plan 'Van en Voor de Wielewaalers' niet voldoet aan de door de gemeente opgestelde utigangspunten. Er wordt gerept over eenzijdige woningbouw (alleen sociaal en voor ouderen) terwijl uit het plan van de Wielwaalers blijkt dat er sociaal- en middensegment huur en koopwoningen komen voor alle leeftijden. SP Burgerraadslid Burak Yildiz is verbaasd: 'Hoe kan de gemeenteraad een juiste beslissing maken over de toekomst van de Wielwaal als er onjuiste informatie wordt verspreid door het college? De wethouder is nieuw en wellicht zelf nog niet goed geïnformeerd over de situatie in de Wielewaal dus voorlopig heeft hij nog het voordeel van de twijfel.'

Verder is het opvallend dat in het collegeakkoord gesproken wordt over pilotprogramma's voor wooncooperaties maar de Wielewaalers, die een eigen woningcooperatie willen oprichten om de herontwikkelde wijk te beheren, geen kans krijgen.

U bent hier