h

Gemeente moet Eneco juist steviger in handen nemen

12 oktober 2017

Gemeente moet Eneco juist steviger in handen nemen

Foto: Liesbeth Hoogenboom

De gemeente moet de aandelen Eneco niet verkopen. Integendeel, ze zou haar rol als aandeelhouder juist steviger moeten verankeren. Daarnaast zou de stad ook de aandelen kunnen overnemen van de steden die wel van hun aandelen in het energiebedrijf kwijt willen om een stevigere regie te krijgen bij op de duurzaamheidstransitie die de stad te wachten staat. De dividenden die de stad ontvangt uit het aandeelhouderschap kunnen gebruikt worden voor het instellen van een duurzaamheidsfonds. Voorstellen hiervoor dient de SP vandaag in bij het debat over de verkoop van Eneco.

Het stadsbestuur wil af van zijn aandelen in het energiebedrijf Eneco. De SP schreef eerder hier waarom dat geen goed idee is: een eerlijke omslag naar duurzamen energie kan niet worden overgelaten aan de vrije markt en e werkgelegenheid staat op de tocht. Sterker nog, de SP zou graag willen dat de stad haar rol als aandeelhouder vanaf vandaag serieuzer zou nemen. SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn: 'Op het moment dat de gemeente haar rol als aandeelhouder wel serieus neemt, dan kan je ook sturen op de hele energietransitie die op stapel staat. Je houdt dan in de hand dat die sneller en eerlijk verloopt omdat je wat te zeggen hebt over de bedrijfsstrategie, maar ook investeringen en beloningen van bestuurders.'

Om de postie te versterken kan de gemeente er ook toe overgaan om de aandelen op te kopen van gemeentes die van hun aandelen in Eneco af willen. Dat kan goed in samenwerking met initiatieven als Greencrowd – een crowdfundactie van burgers om Eneco in publieke handen te houden.

Inkomsten uit dividenden in duurzaamheidsfonds

De SP vindt de discussie ook een mooi moment om te besluiten om de dividendenuitkering van Eneco voortaan in een duurzaamheidsfonds te investeren. De Kleijn: 'Er wordt nu door diverse partijen geroepen dat we met de opbrengst van de verkoop van Eneco allemaal mooie, duurzame dingen kunnen doen... Maar dat kunnen we dus nu al en daar kunnen we morgen mee beginnen als we de huidige opbrengsten daarvoor bestemmen.'

Wat er ook gebeurt vandaag, verkoop of niet, wat betreft de SP moet het Warmtebedrijf niet mee in de verkoop gaan. Eneco is onderdeel van het Warmtebedrijf, dat warmte voor huis en koken levert aan tienduizenden Rotterdamse huishoudens. De Kleijn: 'Daarom is dit een belangrijk onderdeel om de duurzaamheidsdoelen die de stad zichzelf heeft gesteld te halen.'

U bent hier