h

SP: Eindelijk ‘Kendoe’ voor vluchtelingen

17 december 2015

SP: Eindelijk ‘Kendoe’ voor vluchtelingen

Foto: SP / www.rotterdam.nl

Wethouder Schneider komt op zo kort mogelijke termijn, in de eerste twee weken van januari, met een plan van aanpak met maatregelen voor de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen in Rotterdam. Het voorstel #Kendoe voor Vluchtelingen van SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn werd vandaag door de gemeenteraad aangenomen.

Het heeft volgens de SP al lang genoeg geduurd. De Kleijn:´Eindelijk gaan we stoppen met het leuren van mensen en hele gezinnen van sporthal naar sporthal.´ In dit plan van aanpak staan maatregelen die de realisatie van (nood)opvanglocaties in samenwerking met gemeenten in onze regio bewerkstelligen. Daarnaast moet in samenwerking met woningcorporaties een plan gemaakt worden om de achterstand voor de huisvesting van statushouders in Rotterdam in te halen zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande aantal sociale woningen. Als laatste moet in het plan staan dat er extra inspanningen verricht moeten worden om vluchtelingen beter te laten integreren op het gebied van werk, onderwijs, zorg en taal.

Aanleiding voor het SP-voorstel, mede ingediend door coalitiepartijen D66 en CDA,  is een akkoord van het rijk waarin de rol en taken van de gemeenten centraal staan. Het voorstel van Leo de Kleijn zorgt ervoor dat Rotterdam niet voor verassingen komt te staan met de toenemende stroom vluchtelingen, maar juist klaar staat met een concrete plan van aanpak.

U bent hier