h

Wethouder, stop met jongeren bashen

5 oktober 2015

Wethouder, stop met jongeren bashen

Wethouder Struijvenberg moet ophouden werkloze jongeren systematisch als lui te bestempelen. In een artikel in het AD van 5 oktober betoogt de wethouder dat jongeren zonder baan lui of weigerachtig zijn. Dat zou een kwestie van etniciteit, metaliteit en opvoeding zijn. De SP wil zo snel mogelijk met de wethouder in debat om er achter te komen of hij nu echt denkt dat dergelijke uitspraken jongeren helpen met het vinden van een baan.

Wethouder Struijvenberg weet het zeker: Rotterdamse jongeren willen niet werken, want de projecten die er lopen om jongeren aan het werkt te krijgen werpen nauwelijks vruchten af. In één adem meldt hij erbij dat hij niet weet of die projecten wel effectief zijn; dat hij dit nog onderzoekt. Een slap verhaal, vindt SP-raadslid Josine Strörmann: 'Waarom geeft de gemeente geld aan werkgelegenheidsprojecten als ze niet werken? Creëer van dat geld gewoon rechtstreeks banen voor de jongeren. Dat helpt, in plaats van de jongeren als zondebok te gebruiken voor het falend beleid.'

De wethouder gaat in zijn analyse van de werkloze jongere nog een stap verder. Arbeidsdiscriminatie speelt weliswaar een rol, maar is geen verklarende factor binnen bepaalde etnische groepen. Dat zou dan door de opvoeding komen maar ook een kwestie van mentaliteit en motivatie zijn. De SP vindt deze uitspraken stuitend en onzinnig. Strörmann: 'De wethouder mag me in het debat uitleggen hoe het komt dat hij zo goed op de hoogte is van de verschillen in motivatie en mentaliteit tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Zou hij het meten? En hoe dan? Als het aan mij ligt stopt hij met generaliseren en gaat hij nu echt de slag voor deze jongeren.'

U bent hier