h

SP: Rotterdammers, stook je rijk!

8 oktober 2014

SP: Rotterdammers, stook je rijk!

De SP vindt dat Rotterdam drastisch zijn inzet op energiebesparing bij woningen zou moeten verhogen. De partij komt daarom donderdag bij de Rondetafel van 'Stookjerijk' met een pakket aan maatregelen voor de gemeente en de corporaties om de landelijke doelstellingen uit het energieakkoord tot 2020 te kunnen behalen. Energiebesparing is hard nodig bij een aanzienlijk deel van de Rotterdamse woningvoorraad. De ontwikkelingen en ambities van het huidige college lopen echter tot nu toe ver achter op de landelijke ontwikkelingen, wat betekent: slecht voor het milieu én voor de portemonnee van veel Rotterdammers.

Volgens het energieakkoord zouden tot 2020 jaarlijks minimaal circa 12.600 woningen in Rotterdam verduurzaamd moeten worden. Wat de SP betreft is de grootste slag te behalen met de aanpak van de slechtste woningen met energielabel D of lager. Hier ligt ook een grote taak voor de corporaties, die sinds juni aanspraak kunnen maken op subsidies vanuit het Rijk voor energieverbetering van hun voorraad. De SP pleit daarom voor hardere afspraken tussen gemeente en corporaties om stappen te maken en om de energieprestaties van de corporaties inzichtelijk te krijgen om deze ook te kunnen monitoren.

SP-raadslid Querien Velter: "Het huidige college laat op dit vlak echt kansen liggen. Er is vanuit het Rijk 400 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van de woningvoorraad. Als je weet dat je als Rotterdam slecht scoort qua energieverbruik en Rotterdammers dus onnodig veel geld uitgeven aan energielasten, dan hoor je hier als college toch bovenop te zitten!”

De SP werkt aan een initiatiefvoorstel richting de gemeenteraad en het college met een pakket van maatregelen, waaronder een stedelijk energiefonds om zowel de woningvoorraad als andere gebouwen te verduurzamen. De partij zal dit aanstaande donderdag bij de Rondetafel van 'Stookjerijk' alvast aan de andere partijen voorleggen.

U bent hier