h

SP: Schaf afvalstoffenheffing af

7 februari 2014

SP: Schaf afvalstoffenheffing af

De SP wil de afvalstoffenheffing afschaffen en de kosten onderbrengen in de OZB voor woningen en bedrijven. Alle huurders en woningeigenaren met een woning tot 3 ton zijn goedkoper uit. Villabewoners en grotere bedrijven betalen iets meer.

De SP kiest daarmee ook bij de lokale lasten voor 100% sociaal. Bij de afvalstoffenheffing betaalt elk Rotterdams huishouden een even hoog bedrag van 372,50 euro, terwijl in de OZB het principe 'eerlijk delen' en 'de sterkste schouders, de zwaarste lasten' mogelijk is.

Met het voorstel van de SP lost de partij drie problemen op in het huidige Rotterdamse systeem van afvalstoffenheffing:

Allereerst ervaren veel Rotterdammers het als onrechtvaardig dat eenpersoonshuishoudens en tweeverdieners met een groot gezin hetzelfde hoge tarief moeten betalen. Rotterdam kent de hoogste afvalstoffenheffing voor alleenstaanden in Nederland.

Op de tweede plaats komen nu 50.000 Rotterdamse huishoudens in aanmerking voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing omdat ze een inkomen hebben tot het sociaal minimum. De kosten van die kwijtschelding zijn ongeveer 18 miljoen. Doordat de gemeente deze kosten doorberekent in het tarief is de heffing voor Rotterdammers met een laag of modaal inkomen nog hoger.

En tot slot compenseert de SP met dit voorstel de Rotterdamse huurders enigszins, die door het kabinetsbeleid elk jaar opgezadeld worden met een huurverhoging van 4 tot 7 procent.

Afvalstoffenheffing bij het grof vuil
De nummer drie op de SP lijst voor de verkiezingen van 19 maart, Sun Yoon van Dijk, rekende het plan door. Van Dijk: “Een gemeente is niet verplicht een afvalstoffenheffing te voeren, het is een politieke keuze.” Wat haar betreft kan de afvalstoffenheffing bij het grofvuil gezet worden. “Als de afvalstoffenheffing wordt afgeschaft vervallen ook de kwijtscheldingskosten. De SP maakt de keuze de OZB te verhogen. Hoe duurder je huis, hoe hoger de lasten. Huurders worden volledig vrijgesteld. Dit zal genoeg opleveren om de afschaffing van de afvalstoffenheffing te dekken. Zo komen we tot een rechtvaardige verdeling van de lasten voor Rotterdammers.''

Bijlage: SP plan voor afschaffen afvalstoffenheffing in cijfers

Meer informatie:
Sun Yoon van Dijk    06 41 97 09 69

U bent hier