h

SP: “Milieuzone in het centrum en álle woningen in de stad energiezuinig”

12 december 2013

SP: “Milieuzone in het centrum en álle woningen in de stad energiezuinig”

SP lijsttrekker Leo de Kleijn pleitte gisteren tijdens het Groentrekkersdebat van Rotterdams Milieucentrum voor duidelijke en daadkrachtige maatregelen om de gezondheid van Rotterdammers te beschermen en om te werken aan een duurzaam schonere stad. “ SP zal zich blijven inzetten om de kolencentrales op de Maasvlakte dicht te houden, om een milieuzone in het centrum in te voeren en om alle woningen in Rotterdam energiezuinig te maken.”

De Kleijn debatteerde met acht (kandidaat-)raadsleden: Claus Verbrugge (PvdA), Reinier de Jong (Leefbaar Rotterdam), Jan-Willem Verheij (VVD), Salima Belhaj (D66), Judith Bokhove (GroenLinks), Henri Bontenbal (CDA), Setkin Sies (ChristenUnie-SGP) en Jeroen van der Lee (Partij voor de Dieren).

Overbodige kolencentrales

Het debat werd ingeleid door Professor Transitiekunde Jan Rotmans (Erasmusuniversiteit/ Drift). Hij wees erop dat de luchtvervuiling in Rotterdam buitenproportioneel is in vergelijking met andere Europese steden. Fijnstof is de meest zorgwekkende vorm van luchtvervuiling en wordt vooral veroorzaakt door verkeer en industrie. We kunnen fijnstof niet zien, maar ademen het iedere dag in. In huidige concentraties kan het grote consequenties voor onze gezondheid hebben en zelfs tot een aanzienlijke verkorting van onze levensduur leiden. Rotmans benadrukte dat Rotterdam wat betreft visie en leiderschap heel ver achter loopt op een stad als Kopenhagen met 40 jaar consistent en succesvol milieubeleid. Dit blijkt alleen al uit het besluit van 2007 om twee geheel overbodige kolencentrales te bouwen die zouden leiden tot 40% meer CO2 uitstoot, terwijl het Rotterdam Climate Initiative juist naar een 50% reductie voor 2025 streeft.

De Kleijn beet het spits af en wees erop dat de SP in 2007 tegen de komst van de kolencentrales heeft gevochten. “Dat de centrales er nu toch zijn, betekent niet dat ze daarom ook in gebruik genomen hoeven te worden.” Bovendien is de SP voor het instellen van een milieuzone in Rotterdam Centrum die vervuilende auto’s zou weren. Echter, om deze plannen in de praktijk te brengen is er een meerderheid nodig. De vertegenwoordigers van PvdA en VVD bleven het meest terughoudend in hun visies voor een schonere stad omdat dat negatieve consequenties zou hebben voor de economie. Dit terwijl er zoveel voorbeelden zijn van steden die helemaal geen economische verliezen hebben geleden, zoals Kopenhagen, Berlijn, maar ook Amsterdam en Utrecht.

Energiezuinig

Toen de debatleidster Suzanne Mulder de deelnemers vroeg om een korte uiteenzetting van de belangrijkste maatregelen stelde de Kleijn, naast het dichthouden van de kolencentrale en het invoeren van een milieuzone, ook een langere-termijn plan voor, namelijk het energiezuinig maken van alle 280.000 woningen in Rotterdam. Hiermee neemt de SP een krachtig standpunt in voor een schonere en gezondere toekomst voor Rotterdammers. 

U bent hier