h

Kolencentrale maakt Rotterdams klimaatplan ongeloofwaardig

21 december 2007

Kolencentrale maakt Rotterdams klimaatplan ongeloofwaardig

De nieuwe kolencentrale van Electrabel op de Maasvlakte leidt er volgens de SP toe dat het Rotterdam Climate Initiative, dat de CO2-uitstoot in Rotterdam sterk wil terugdringen, volstrekt ongeloofwaardig wordt. De kolencentrale gaat zo'n 10 megaton extra CO2 uitstoten en de technische ontwikkelingen die worden beloofd om dat op te vangen zijn verre van zeker, vindt SP-raadslid Leo de Kleijn: we zouden beter kunnen kiezen voor energiebesparing en duurzame energie. De SP stemde daarom donderdagavond in de gemeenteraad tegen de nieuwe centrale; PvdA, CDA en VVD stemden voor.

Volgens De Kleijn zijn de argumenten tegen de bouw van een kolencentrale heel overtuigend: 'Kolen zijn van alle fossiele brandstoffen de meest vervuilende, vooral vanwege de hoge CO2-uitstoot. Eén kolencentrale stoot net zoveel koolstofdioxide uit als twee miljoen auto's. Naast de centrale van Electrabel zijn nog vier centrales in Nederland gepland. Als alleen al drie van de vijf centrales er echt komen, stijgt de CO2-uitstoot van Nederland met maar liefst tien procent. Met de bouw van de kolencentrales wordt het, kortom, onmogelijk de noodzakelijke klimaatdoelen te halen.'

Dat geldt niet alleen landelijk: de komst van de centrale van Electrabel druist ook regelrecht in tegen het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Volgens dat plan moet de uitstoot van CO2, de belangrijkste verantwoordelijke voor de wereldwijde klimaatverandering, in 2025 zijn gereduceerd van 33 naar 14 megaton. Alleen al de stijging van de uitstoot door de nieuwe centrale is 9 tot 10 megaton CO2.

De plannen voor de reductie van CO2 in het RCI zijn volledig afhankelijk van de ontwikkeling van de technologische mogelijkheden voor de afvang en opslag van CO2. Die techniek is nog volop in ontwikkeling: de ene wetenschapper beweert dat de techniek in 2020 kan worden gebruikt, de ander zegt 2040. Op dit moment is er pas één kleine proefopstelling voor deze techniek in gebruik. Deze heeft een elektrisch vermogen van 0,3 MW. Ter vergelijking: de kolencentrale die Electrabel wil bouwen op de Maasvlakte krijgt een vermogen van 750 MW, dus ongeveer 2250 keer zo groot.

In het kader van het onderzoeksprogramma CATO, waarin verschillende afscheidings- en opslagstrategieën onderzocht worden, zullen over enkele jaren twee grotere proefprojecten starten met centrales met elektrisch vermogen van 50 MW. CATO-programmaleider Eric Lysen verwacht dat op zijn vroegst in 2020 de techniek voor opvang van CO2 als bewezen techniek toepasbaar is bij grote kolencentrales. Andere wetenschappers zijn daar nog niet zo zeker van. Wat wél zeker is, is dat Electrabel de nieuwe centrale al vanaf 2011 wil laten draaien. De geplande kolencentrales zullen in ieder geval eerst nog een jaar of tien of zelfs langer hun maximale hoeveelheid CO2 uitstoten. Wat er gebeurt als de technologie voor afvang en opslag er niet komt - wat ook mogelijk is - weet niemand.

Leo de Kleijn: 'Er is dus alle reden geen nieuwe centrale te bouwen. De afvang en opslag van CO2 is nog onvoldoende ontwikkeld én de uitstoot neemt de komende jaren flink toe. Dat is allemaal in tegenspraak met de doelen van het stadsbestuur. Het is heel jammer dat zij op deze manier voor kolen kiest. Het zou veel beter zijn nu volop te kiezen voor schone energie en energiebesparing. Uit plannen van Greenpeace blijkt dat we de afhankelijkheid van kolen en gas en olie drastisch kunnen verminderen als we kiezen voor wat zij het energierevolutie-scenario noemen. De kerncentrales in Nederland kunnen dan bovendien ook sluiten. Dat scenario gaat uit van een veel efficiëntere manier van omgaan met energie, dus energiebesparing. De energie die nog nodig is wordt in de plannen van Greenpeace grotendeels opgewekt uit efficiënte warmtekrachtcentrales en duurzame bronnen zoals wind, zon en duurzame biomassa.'

Weblog Theo Cornelissen: E.On of E.Off (12-12-2007)
Weblog Paulus Jansen: Schoon fossiel: marketing of werkelijkheid? (09-12-2007)
Overbodig en milieuvervuilend: NEE tegen een nieuwe kolencentrale (20-09-2007)

U bent hier