h

Roemer: Herstel Zuid niet laten verstikken onder managementlagen

15 december 2011

Roemer: Herstel Zuid niet laten verstikken onder managementlagen

De SP houdt in politiek en ambtelijk Den Haag scherp in de gaten of het herstelplan voor Rotterdam Zuid niet verzandt in ondoorzichtigheid en boekhoudkundige bureaucratie. SP-voorman Emile Roemer beloofde dit woensdag tijdens zijn bezoek aan enkele wijken op Zuid.

Emile en Theo op ZuidEmile Roemer ging op Zuid in gesprek met de betrokken buurtbewoners om te horen wat zij vinden van het nationale plan ,,Kwaliteitssprong Zuid”, waarmee de achterstanden van het stadsdeel in de komende decennia weggewerkt moeten worden. Ook sprak hij met bewoners en professionals over actuele problemen en prachtige initiatieven zoals die van De Katrol in Bloemhof, onderwijsondersteuning aan kinderen in achterstandswijken door studenten. Hij sprak over huisjesmelkers en polen in de Tarwewijk, over veilig ondernemen in Hilleseluis en over het succes van Vreewijk.

Emile Roemer in gesprek in de Tarwewijk
Emile Roemer op bezoek in de Tarwewijk en praat met Piotr over de uitbuiting van Polen door huisjemelkers en alle problemen van dien voor de buurt

Tijdens de middagbijeenkomst in wijkgebouw 't Klooster vertelden mensen uit het onderwijs en buurtwerk door welk oerwoud van regeltjes zij zich nu al een weg moeten banen als zij iets in gang willen zetten. De plaatselijke overheid doet daar soms net zo hard aan mee. Het kan gebeuren dat een school bij drie verschillende deelgemeenten een aanvraag moet indienen voor een project.

Emile Roemer in gesprek met bewoners in LCC 't Klooster
Emile Roemer in gesprek met bewoners en professionals in LCC 't Klooster aan het Afrikaanderplein

Roemer zei dat het herstelplan tot mislukken is gedoemd, als het Rijk en de andere deelnemers er een megaproject van maken met veel dure managementlagen en accountants. ,,Al die miljarden moeten we niet klakkeloos pompen in grote projectbureaus. Buurten zijn er om in te wonen en niet om alleen maar op de tekentafel uitgedacht te worden. We moeten de verantwoordelijkheid durven geven aan buurtbewoners en vakmensen die dat heel goed aankunnen”, zei Roemer. Zijn fractie gaat –om te beginnen- minister Donner er snel op aanspreken dat bewoners van Zuid nog steeds niet zijn ingeschakeld bij het verder uitwerken van de plannen.
Roemer weigert te geloven dat het herstelplan voor Zuid niet op een behoorlijke manier, met deelname van vakmensen uit onderwijs, buurtwerk en dergelijke, vorm zou kunnen krijgen. ,,Wij zijn het op één na rijkste land van Europa en dan zouden we dit niet goed kunnen organiseren? Sodemieter op!”
Emile Roemer komt begin volgend jaar wederom naar Rotterdam Zuid. Op 13 februari is een grote bijeenkomst gepland in LantarenVenster.

U bent hier