h

RIAGG moet subsidie houden

17 december 2009

RIAGG moet subsidie houden

Als het aan de SP ligt behoudt het RIAGG zijn subsidie. Die wordt nu afgepakt omdat het RIAGG weigert de Meldcode huiselijk geweld te ondertekenen. De SP vindt – overigens samen met de wethouder – dat het RIAGG op dit moment goed omgaat met het meldev van gevallen van huiselijk geweld. Wethouder Kriens houdt desondanks vast aan de verplichting om de code te ondertekenen. SP-raadslid Josine Strörmann: “Het afpakken van de subsidie is een draconische maatregel om het RIAGG in het gemeente-keurslijf te dwingen en daar is er maar één de dupe van: de cliënten van het RIAGG.” De SP dient vanavond in de gemeenteraad een motie in om de het verplicht tekenen van de code uit de subsidieregels te houden.

SP-raadslid Josine StrörmannWethouders Kriens en Lamers kondigden onlangs aan dat door de gemeente gesubsidieerde instellingen die te maken hebben met mensen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld voortaan verplicht zijn de Rotterdamse Meldcode te ondertekenen. Doen ze dat niet, dan blijft subsidie uit. Het RIAGG weigert de code te ondertekenen omdat ze tevreden zijn over hun eigen aanpak bij geweld achter de voordeur.

Wethouder Kriens en het RIAGG zijn het erover eens dat er met die aanpak van het RIAGG niets mis is, zo bleek bij de commissievergadering over dit onderwerp. Daarmee kan ook aan het nut van het verplicht ondertekenen van de code getwijfeld worden. Strörmann: “Dit verplicht tekenen van de Meldcode willen opnemen in de subsidieregels is dan ook een draconische maatregel die z'n doel voorbij schiet. Uitgangspunt bij het geven van subsidie moet niet zijn of de instelling aan de leiband van de gemeente loopt, maar of de instelling haar werk naar behoren doet.”

Cliënten Riagg moeten niet de dupe van ruzie worden

U bent hier