h

CO2-opslag: niet onder een woonwijk!

30 november 2009

CO2-opslag: niet onder een woonwijk!

De SP vindt een proef met CO2-opslag onder een woonwijk onverantwoordelijk. SP-lijsttrekker Leo de Kleijn wil dit aanstaande donderdag aankaarten in de gemeenteraad. Rotterdam is met het Rotterdam Climate Initiative een belangrijke partij bij de proeven voor CO2-opslag.

Vorige week donderdag sprak de commissie ESMV (milieu) in het kader van het Rotterdam Climate Initiative (RCI) over de proef met opslag van CO2 onder de gemeente Barendrecht. Naast Shell - dat hiervoor 30 miljoen euro ontvangt van de rijksoverheid - stelt het RCI een groot belang te hebben bij het doorgaan van de proef. De gemeente Barendrecht en de Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn tegen de proef op deze locatie. Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer ging onlangs akkoord met de eerste fase, een beperkte proef van 0,8 megaton in een klein veld onder de woonwijk Carnisselande.

Maar dezelfde Kamer maakte ook meteen duidelijk veel twijfels te hebben bij de tweede fase van 10 megaton onder de woonwijk Ziedewij. Leo de Kleijn: ''Wij vinden opvang en opslag van CO2 geen duurzame oplossing. In plaats van investeren in duurzame energie maakt CO2 opslag het mogelijk dat energieproducenten door blijven gaan met het gebruik van fossiele brandstoffen. En dan ook nog eens voor een belangrijk deel op kosten van de gemeenschap. Als de CO2-opslag toch doorgaat, dan zeker niet onder Barendrecht. Het draagvlak onder de mensen in Barendrecht ontbreekt volledig.”

De SP-fractie wil daarom dat de gemeenteraad van Rotterdam zich uitspreekt over de wenselijkheid van een proef met CO2-opslag onder de Barendrechtse Ziedewij en wil daarom een debat in de gemeenteraad aanstaande donderdag. De SP zal daarbij een motie indienen waarbij de raad zich uitspreekt voor of tegen het doorzetten van de proef op deze locatie.

Rotterdam is via het Rotterdam Climate Initiative een belangrijke directe en indirecte partij bij de proeven en projecten met CO2-opslag. C02, afkomstig van onder meer de door Rotterdam gewenste kolencentrales.

U bent hier